Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 22 Październik 2018r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 20

Na zaproszenie zarządu Operatora do Poznania stawiła się strona związkowa. Liczyliśmy, że rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. ( stosowne zaproszenie do podjęcia negocjacji wysłaliśmy 20.11.2017 r.) Niestety poinformowano nas, że o wzroście płac w 2018 będziemy rozmawiać 8.12.2017 r., a dzisiaj mieliśmy przyjąć propozycję nagrody świą...

29.11.2017 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
Dodano: 29 Listopad 2017r. 19:29

W Poznaniu spotkały strony dialogu społecznego w Enea Serwis. Na spotkaniu obecni ze strony pracodawcy byli: Piotr Stube - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych. Dyskutowano o najważniejszych problemach Spółki: 1.Sprawy płacowe. Strona społeczna stosownym pismem 20.11.2...

W Poznaniu dyskutowano o zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach. Przed rozpoczęciem głównego tematu strony dialogu w Enea S.A . uzgodniły liczbę skierowań do sanatorium „Energetyk” dla Pracowników Enea S.A. na 2018 r. (16 skierowań) W 2017 zarezerwowano 12 skierowań –wykorzystano 1...

27.11.2017 Nowa Umowa Społeczna w GK Enea.
Dodano: 27 Listopad 2017r. 15:16

W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, którego celem jest zawarcie nowej umowy społecznej na okoliczność dalszej konsolidacji z Lubelskim Węglem „Bogdanka” i Elektrownią Połaniec. Nasze wcześniejsze pisma z 15 maja i 22 czerwca 2017r. nie doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji, dlatego 8.11.2017 r. złożyliśmy wezwanie do negocjacji n...

24.11.2017 Nowa Emerytka Grażyna Zawadzka.
Dodano: 25 Listopad 2017r. 18:22

Po przepracowaniu 41 lat w tym 26 lat w energetyce do szczęśliwego grona emerytów dołączyła Grażyna Zawadzka Elektromonter Układów Pomiarowych z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów. Pożegnanie z pracą zawodową było okazją do okolicznościowego spotkania, jakie odbyło się w świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów. ...

23.11.2017 Cykliczne spotkanie w Enea Centrum.
Dodano: 24 Listopad 2017r. 08:36

W Poznaniu przedstawiciele zarządu Enea Centrum i strona związkowa spotkali się by podyskutować o problemach i najpilniejszych sprawach do załatwienia w Spółce. Agenda spotkania obejmowała w pierwszej części uzgodnienie wysokości nagrody świątecznej , uzgodnienie limitów skierowań na leczenie sanatoryjne oraz uzgodnienie nominalnego czasu pracy w roku...

Wyniki Enea za III kwartał są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 214,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204,4 mln zł. W III kwartale 2016 roku zysk netto grupy wynosił 249,4 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 233,1 mln zł. Zysk operacyjny wyni&...

20.11.2017 Obradował KSGiE NSZZ Solidarność
Dodano: 23 Listopad 2017r. 11:59

W Katowicach odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGIE). Na posiedzeniu przyjęto uchwałę w sprawie klucza wyborczego, według którego będą wybierani delegaci na Kongres KSGiE. Liczba członków Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE) obecnie pozwala na wyb&o...

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu nowego regulaminu wynagrodzeń w Enei Logistyka Rozpoczynając spotkanie, Prezes Marek Gembiak, zaznaczył, że wprowadzenie nowego regulaminu jest uzasadnione, gdyż obecny dokument obowiązuje od 2005 r. i wymaga uaktualnien...

Z inicjatywy Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea Serwis w Gorzowie doszło do spotkania z Dyrektorem Rejonu Enea Serwis Łukaszem Sobczakiem. Tematyka spotkania przebiegała w spokojnej merytorycznej atmosferze i poruszała zagadnienia z zakresu prawa pracy, ZUZP, organizacji zakładu pracy, czy spraw pracowniczych.  Dyrektor Rejonu odpowiadał na wcze...

Zmianie uległy nazwy spółek zależnych Enei Wytwarzanie : Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Zachód”. MPEC zmieniło nazwę na Enea Ciepło, a nowa nazwa PEC „Zachód” to Enea Ciepło Serwis. Pozostałe dane adresowe nie uległy zmianie.

Komentarz do SOP- "humor", który znajduje się na parterze budynku przy ul.Góreckiej w Poznaniu (siedziba Enea S.A i Enea Centrum) W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu do spraw Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Po zapoznaniu się z prezentacją przygotowaną przez stronę pracodawców , i szerokich konsultacj...

W Pieczyskach spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i Enea Serwis Piotr Bogusławski oraz członkowie Bydgowskiej Komisji Podzakładowej. Przed oficjalną częścią obrad na zaproszenie Komisji Podzakładowej z Bydgosz...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz podziękował za wkład w rozwój związku Przewodniczącej NSZZ Solidarność z Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Krystynie Heba. Krysia doczekała się zasłużonej emery...

13.11.2017 Zaduszki Energetyczne
Dodano: 13 Listopad 2017r. 22:09

Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodowej  „Nazaret”    już po raz ósmy było organizatorem Zaduszek Energetycznych . W  Mszy świętej w intencji zmarłych Pracowników w kościele pw. Chrystusa  Króla w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Centrali i Rejonów z Oddziału Dystrybucji Gorzów, ...

Strona 1 z 2
  1    2    następna »