Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Wtorek, 17 Lipiec 2018r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 8

W Poznaniu kontynuowano negocjacje związane z zawarciem nowej Umowy Społeczne- Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea. Czekamy na relację ze spotkania…   Wcześniejsze spotkania.

9.07.2018 Spotkanie w Enea Trading
Dodano: 13 Lipiec 2018r. 11:49

W Poznaniu Zarząd Enea Trading Sp .z o.o.(ET) reprezentowany przez Dawida Klimczaka - Prezesa Zarządu i Rafała Domaszewskiego- Członka Zarządu spotkał się ze stroną społeczną. Przebieg spotkania: 1) Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Enea Trading- Pan Dawid Klimczak informując, że spotkanie zostało zorganizowane w celu kontynuacji rozmów ...

W Poznaniu w siedzibie Enea SA  spotkały się stronu dialogu społecznego GK Enea .  Głównym tematem spotkania było podsumowanie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników GK Enea, a może raczej wyciągnięcie w końcu daleko idących wniosków przez zarządy Sp. GK Enea w sprawach , które od wielu lat są zgłaszane i nagłaśnian...

Rady nadzorcze Energi i Enei zdecydowały , że spółki na NZW Elektrowni Ostrołęka będą głosować za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power (lider) i Alstom Power Systems - podały Energa i Enea w oddzielnych komunikatach. Spółki zastrzegły, ...

5.07.2018 Rozmowy o problemach w Operatorze.
Dodano: 5 Lipiec 2018r. 20:52

  W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Tematy do załatwienia nawarstwiają się, więc agenda spotkania była dość obszerna: 1. Ekwiwalent za pranie i okulary ochronne. Po negocjacjach uzgodniono następujące wartości ekwiwalentów:  -za pranie: I grupa-11 zł. -II grupa -21 zł.-III grupa-42 zł. -za okulary -2...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji 2018-2022 r. zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad ZRG: 1. Podjęto uchwałę ws. liczebności Prezydium ZRG. (5 osób). 2. W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium : - Grażyna Cz...

W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze Zdroiska. Niestety po ponad dwóch latach pracy, nie doszło do uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce załatwić temat, to siad...

1. Umowa społeczna –  nowe Porozumienie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w Poznaniu doszło do roboczego spotkania zespołu ds. nowej umowy społecznej. Zgodnie z propozycją z 11 czerwca przy głównym stole negocjacyjnym zasiadło po 9 przedstawicieli stron dialogu w GK Enea. Przedstawiciele stron  i doradcy zasiedli w drugim rzędzie, ...

Strona 1 z 1
  1