Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 18 Czerwiec 2019r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 13

W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie Nowej Umowy Społecznej dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Piętka , który po zagajeniu przekazał głos mec. Piotrowskiemu . Mecenas uzasadniał zapisy kolejnej przygotowanej przez siebie wersji Porozum...

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2018 r. 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 287,4 mln zł wobec 288,2 mln zł rok wcześniej , a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,34 mld zł. wobec 2,79 mld zł przed rokiem. EBITDA wzrosła o 13,7 % rok do roku do 669,3 mln zł...

W Poznaniu spotkały się zespoły negocjacyjne by kontynuować rozmowy dotyczące zawarcia nowej Umowy Społecznej, której celem jest zagwarantowanie zachowania wysokich standardów pracy w GK Enea. Spotkanie po raz kolejny odbyło się przy udziale prezesa ESA Pana Mirosława Kowalika Ze strony pracodawców negocjowali: Pan Zbigniew Pię...

W Kłodawie pożegnaliśmy ŚP Sergiusza Łaputę byłego naszego pracownika, który podczas pracy w Zakładzie Energetycznym Gorzów zajmował się handlową obsługą odbiorców. Sergiusz zmarł 14 listopada 2018 r. przeżywszy 79 lat. Msza Święta w intencji zmarłego odbyła się w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie. Po Mszy ...

15.11.2018 Robocze spotkanie w Logistyce
Dodano: 15 Listopad 2018r. 18:22

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka. W spotkaniu uczestniczyć miały wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce. MZZE uczestnicząca w formie telekonferencji w efekcie awarii zasilania efektywnie nie brała udziału w spotkaniu. (7 krotnie nastąpiły wyłączenia prądu!!!).   W spotkaniu uczes...

Nawiązując do zawartych porozumień płacowych w 2018 r. zawnioskowaliśmy do zarządów Spółek GK Enea o wypłatę  Nagrody z okazji Świat Bożego Narodzenia w wysokości 2000 zł. dla każdego zatrudnionego (proporcjonalnie do etatu). Bardzo dobre wyniki osiągane przez Spółki przy znaczących niedoborach kadrowych oraz Stulecie Odzyskania Niepodleg...

W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej po blisko miesięcznej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie nowej umowy społecznej dla Pracowników GK Enea. Fiasko ostatnich negocjacji, których efektem było pismo do prezesa Enea S.A., i spotkanie z Mirosławem Kowalikiem dało szanse na wyjście z impasu. Efektem spotk...

W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad: 1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (9.010.2018 r.) 2.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –( Częstochowa 24.10.2018)   W. Rusakiewicz i K. Gonerski zrelacjonowali ostatnie zebranie KK w...

Na pierwszym spotkaniu w sprawie  Działalności Socjalnej na 2019r. w GK Enea , administrator FŚS i strona społeczna wspólnie analizowały potrzeby zmian w zapisach obecnego preliminarza . Zminy te  po uzgodnieniu przez strony powinny doprecyzowywać zasady korzystania z funduszu oraz umożliwić powrót  niektórych wykreślonych  z preliminarza ...

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gorzowie Wlkp. rozpoczęto już 10.11.2018 r. Imprezy towarzyszące: - biało-czerwona Masa Rowerowa, -wystawa sprzętu wojskowego na palcu grunwaldzkim,-występ Orkiestry Wojskowej z Żagania, -koncert Gorzowskiej Orkiestry Dętej i Małych Gorzowiaków, -wspólnie z harcerzami i przedstawicielami służb mundurowych od...

W Pieczyskach spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i Enea Serwis Piotr Bogusławski, członek Rady nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk oraz członkowie Bydgoskiej  Komisji Podzakładowej. Przed...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie to dziewiąta placówka oświatowa, z którą w tym roku Grupa Enea nawiązała współpracę patronacką. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 5 listopada. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą energetyczną to dla szk...

W sali kolumnowej Pałacu Mierzęcin na wyjazdowym zebraniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Tematyka obrad WRDS: Infrastruktura kolejowa i drogowa w województwie lubuskim. Prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dr...

Strona 1 z 1
  1