Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 16 Czerwiec 2021r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 37

Za pośrednictwem Fundacji Enea do placówek medycznych walczących z koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. Przekazane środki są przeznaczane – zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali – m.in. na sprzęt medyczny oraz środki higieny i ochrony osobistej. Grupa Enea sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne ...

  W Enea Pomiary  kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce . Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobiście. Zarząd przyszedł z gotową propozycją wypłaty premii na Święta Wielkanocne i kontynuowanie negocjacji p...

Sztab kryzysowy w Operatorze poinformował stronę społeczną o działaniach prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa: - Rozdzielenie obsady dyspozycji na co najmniej 2 lokalizacje - Ograniczenie dostępu do pomieszczeń dyspozycji, - Zakaz wyjazdu dla pracowników ruchu na szkolenia itp., - Ozonowanie pomieszczeń, - Monitoring dyspozycji/ absencji,- Obowią...

Podczas procedowania ustawy „ Tarcza antykryzysowa” w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów . Zgodnie z nimi można odwołać członka rady nie tylko z powodu stwierdzenia kłamstwa ...

27.03.2020 Negocjacje płacowe w Enea Serwis
Dodano: 27 Marzec 2020r. 14:53

W Enea Serwis po przerwie ogłoszonej 25 marca 2020 r.   kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w Enea Serwis. Z oczywistych względów negocjacje odbyły się za zasadzie wideokonferencji. Zarząd przyszedł na spotkanie z gotowym swoim stanowiskiem p remia na Święta Wielkanocne  i kontynuacja negocjac...

W tym trudnym dla wszystkich okresie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość . 23 marca 2020 r. w wieku 61 lat zmarł Mirosław Fabich. Mirek do przejścia na emeryturę we wrześniu 2019 r. Pracował jako Elektromonter Pogotowia w Posterunku Energetycznym w  Barlinku. Mirosław Był bardzo lubianym Pracownikiem.    ...

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność domaga się aby propozycje rządowy pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa uwzględniły spółki z sektora paliwowo-energetycznego. Pozostawienie tej gałęzi przemysłu samej sobie może zagrozić bezpieczeństwu państwa. Związkow...

25.03.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis
Dodano: 25 Marzec 2020r. 13:52

Po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w Enea Serwis. Spotkanie odbyło się za zasadzie wideokonferencji. Zanim doszło do rozmów płacowych strona pracodawcy poruszyła inne tematy: 1. Pandemia. Wysłuchaliśmy  zarządu z podjętych działań związ...

Na temat opublikowanych wczoraj projektów rozporządzeń premiera w sprawie szczegółowego zakresu działania ministerstw klimatu i aktywów państwowych - pisze "Rzeczpospolita". Rozporządzenia, które trafią do podpisu premiera związane są z wejściem w życie ustawy ze stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządow...

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 13 marca . Pandemia koronawirusa wymusiła coraz dalej idące zaostrzenia. 20 marca wprowadzony. na terenie Polski stan epidemii. Szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy, a kary za załamanie kwarantanny poszły w górę (z 5 do 30 tys. zł.). Wprowadzono między innymi ograniczenia funkcjonowania określonyc...

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE ...

Stało się już tradycją, że w obecnym czasie (pandemia koronawirusa) wszystkie spotkania stron dialogu społecznego odbywają się w formie telekonferencji. Nie inaczej było w Enea Pomiary. Spotkanie rozpoczęła informacja zarządu z podjętych działań związanych z ochroną Pracowników przed zarażeniem się koronawirusem. Strona społeczna otrzymała szczeg&...

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce przesunąć termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Jak tłumaczy MAP rozpo...

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  (KK) w ramach opinii dot. r ządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa&r...

23.03.2020 Sztab kryzysowy w Operatorze.
Dodano: 23 Marzec 2020r. 18:51

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE ...

Strona 1 z 3
  1    2    3    następna »