Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 12 Listopad 2019r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 171

Kolejne rokowania z Zarządem Enea Pomiary niestety nie doprowadziło do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce.  To ostatnia spółka z obszaru działania naszej organizacji w GK Enea w której nie osiągnięto jeszcze porozumienia płacowego na 2019 r. Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: ...

19.07.2019 Rokowania płacowe w Enea Logistyka
Dodano: 19 Lipiec 2019r. 11:14

W Poznaniu kontynuowano rokowania w sporze płacowym w Enea Logistyka. Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: - Sławomir Hinc – prezes zarządu, - Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych. Prezes S. Hinc przedstawił sytuację Spółki oraz przedstawił nową propozycję obligatoryjnej podwyżki płacy zasadniczej o...

W Enea Centrum (EC) doszło do kolejnego spotkania z mediatorem w ramach toczącego się sporu płacowego. (jedyna Spółka z GK Enea w, której doszło do takiego etapu sporu) . W mediacji  uczestniczyli  v-ce prezesi Józef Aleszczyk i Dariusz Szymczak. Rozpoczynając spotkanie mediator Olaf Wiśniewski zrelacjonował spotkanie jakie dwie god...

17.07.2019 Rokowania płacowe w Enea Pomiary.
Dodano: 17 Lipiec 2019r. 12:36

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea Pomiary .Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes Zarządu i Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych.  1. Negocjacje płacowe. Po podsumowaniu wcześniejszych negocjacji zarząd Enea Pomiary przedstawił nową propozycję- wzrost płacy zasadniczej...

12.07.2019 Emeryt Mieczysław Szmigiero
Dodano: 13 Lipiec 2019r. 11:05

W Restauracji „Bulwar ” w Gorzowie Wlkp. odbyło się pożegnanie   Mieczysława Szmigiero Montera z Enea Serwis Oddział Gorzów Wlkp. Pawełek jak na niego mówią koledzy po przepracowaniu 50 lat z czego 27 w energetyce doczekał zasłużonej emerytury. W okolicznościowym pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli byli i obecni współp...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące sporu płacowego w Enea Centrum (EC). Na spotkanie przybył prezes EC Sławomir Jankiewicz i mediator z listy mediatorów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Olaf Wiśniewski. Spotkanie rozpoczął prezes Jankiewicz i poprosił o podpisanie umowy z mediatorem. Umowa po poprawkach strony społecznej został...

W Poznaniu doszło do spotkania z Zarządem Enea Trading, głownum celem spotkania była zawarcie porozumienia płacowego. Spotkanie odbyło się  w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie przeszkodził w zawarciu  Porozumienia kończącego spór zbiorowy  w tej ważnej spółce GK Enea. Zarząd repr...

W Enea Oświetlenie kontynuowano negocjacje płacowe.  Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli: Mariusz Kądziołka  - Prezes Zarządu Adrian Moliński - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych  Prezes M. Kądziołka  rozpoczął od prezentacji zawierającej propozycję zmian do tabeli płac oraz taryfikatora kwa...

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej w 2019 r.  w tej Spółce. Zarząd Spółki  podczas negocjacji reprezentowali: Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu, Piotr Bogusławski - Wicepr...

Po precedensie jakim było podpisanie 1 lipca 2019 r.  porozumienia płacowego w Enea S.A. ( efekt manifestacji przed siedzibą Enea SA -26.06.2019) również w Enea Operatorze podjęto kolejną próbę zawarcia porozumienia płacowego, kończącego spór zbiorowy, bez konieczności angażowania  i ponoszenia kosztów mediatora  z Ministers...

7.07.2019 Polowa Msza Święta w OW Bledzew
Dodano: 7 Lipiec 2019r. 20:24

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie zorganizowało Mszę Świętą.  Liturgię w intencji Pracowników i Emerytów odprawił Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda . Po Mszy organizatorzy przygotowali poczęstunek-...

5.07.2019 Mediacje w Enea Centrum
Dodano: 5 Lipiec 2019r. 12:44

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC) Po zakończeniu etapu rokowań i spisaniu protokołu rozbieżności, zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do kolejnego etapu czyli mediacji. Liczyliśmy na to, że podpisanie porozumienia płacowego w Enea S.A. doprowadzi konstrukty...

W Enea Logistyka Pracownicy wybierali swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 czerwca 2019 r. Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 129 Pracowników Liczba głosów ważnych -121, liczba głosów nieważnych-1. Poszczególni kandydaci uzyskali następując...

4.07.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary
Dodano: 4 Lipiec 2019r. 15:33

W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat polityki płacowej Enea Pomiary w 2019 r. Niestety, propozycja Zarządu podwyższenia płac nie spotkała się z aplauzem ze strony obecnych na sali przedstawicieli związków zawodowych. Oferta była na tyle niezadowalająca, że Strona Społeczna złożyła żądanie płacowe. Jeśli nie zostanie spełnione...

Od lipca 2019 r. Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 % zniżki na ubezpieczenia w PZU . Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność" . Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka , prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. Wa...

Strona 4 z 12
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    następna »