Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 18 Czerwiec 2019r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 2104

Po tygodniowej przerwie w Poznaniu kontynuowano negocjacje, których celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. Podczas ostatnich negocjacji uzgodniono ostatnie parametry nowej Umowy Społecznej.Dyskusja dotyczyła pkt. 18 A głównego porozumienia-  ewentualnego  podjęcia negocjacji związanych z zawieszeniem określonych postanowień aktów ...

W Poznaniu w siedzibie Enea Operator (EO) zarząd spotkał się z przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania: 1.Sytuacja w obszarze dystrybucji.  Prezes A. Kojro przedstawił zawirowania związane ze zmianą ustaw, które wpływają na to, że do dnia dzisiejszego nie została zatwierdzona taryfa dystrybucyjna, i na dzień dzisiejszy nie ...

12.02.2019 O ZUZP i US w ENEA Trading.
Dodano: 13 Luty 2019r. 07:55

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading odbyło się k olejne spotkanie z cyklu „negocjujemy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy”.  Ten pozorowany dialog w tym zakresie trwa już od dłuższego czasu, tym razem strona społeczna mówiła jednym głosem,  gwarancją spokoju w spółce ENEA Trading jest podpisanie porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA S.A. ...

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu w Enea Centrum. Głównym tematem spotkania była polityka płacowa Spółki w 2019 r.  Zarząd przedstawił wykonanie funduszu płac za 2018 r. oraz realizację porozumienia płacowego z 18 marca 2018 r. skupiając się na wypłacie części uznaniowej płacy zasadniczej. Strona związkowa poprosiła o...

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjalnej  w 2019 r.  w Spółkach objętych WDS. Wcześniej doszło do spotkania dotyczącego dalszej współpracy ubezpie...

W Poznaniu po tygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest  zawarcie Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów pracy w GK Enea. Strona pracodawców nie wywiązała się z ustaleń z ostatniego spotkania i  nie przesłała wersji dokumentów uwzględniającej uzgodnienia z 4 lutego 2019 r. Spotkanie rozpo...

W warszawskim szpitalu na Szaserów zmarł Jan Olszewski. Były premier, poseł i adwokat Miał 89 lat. Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. W czasie okupacji działał w Szarych Szeregach. W powstaniu warszawskim uczestniczył na Pradze jako łącznik. Po wojnie ukończył studia prawnicze n...

W Baranowie spotkali się Członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność. Czekamy na relację... Wcześniejsze posiedzenia Rady KSE

W Warszawie ponownie spotkali się członkowie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Podsumowano dotychczasowe działania-w regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy (ZP) w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przek...

W Poznaniu kontynuowano negocjacje nowej Umowy Społecznej. Podsumowując wcześniejsze spotkania strona społeczna miała nadzieję na przynajmniej parafowanie uzgodnionych dokumentów. Niestety po raz kolejny strona pracodawców nas zaskoczyła. Na wstępie poinformowano nas o: aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej, dbaniu o wizerunek GK Enea, zgo...

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). Na obrady zostali zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Serwis- Piotr Bogusławski, Koordynator ds. Transportu Enea Operator- Ireneusz Grzegolec, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Oddziału Go...

  „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim '' Przedstawiciele Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność, Biura Poselskiego Jarosława Porwicha i NSZZ Solidarność Enea Gorzów spotkali się przy Pomniku Swojego Kapelana ks. Witolda Andrzejewskiego. Okazją do spo...

29.01.2019 Spotkanie w Enea Centrum.
Dodano: 30 Styczeń 2019r. 08:58

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Wiodącym tematem spotkania była sytuacja w spółce, będąca konsekwencją budowania jej na zasadzie przeniesień pracowników innych spółek GK Enea z wykorzystaniem art. 231 Kodeksu Pracy (KP) . Przy takim trybie, jeśli w zakładzie pracy z którego prze...

29.01.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów.
Dodano: 29 Styczeń 2019r. 19:41

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2019 r. zebraniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Tematyka obrad: 1 .Powstanie Sztabu Protestacyjno -Strajkowego NSZZ Solidarność. Szef ZRG Waldemar Rusakiewicz poinformował zebranych o ustaleniach jakie zapadły na spotkaniu Konwentu Przewodniczących Regionów...

22.01.2019 Kiedy Premia Roczna?
Dodano: 22 Styczeń 2019r. 10:38

Wspólna Reprezentacja Związkowa wystosowała pisma do zarządów Spółek GK Enea w sprawie wypłaty premii rocznej: Na podstawie  Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2018 do dnia 08 lutego 2019 r. Według naszej oceny nie występują żadne racjonal...

Strona 6 z 141
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    następna »