Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 221
6.08.2018 Rozmowy w Enea Trading.
Dodano: 6 Sierpień 2018r. 21:29

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące najpilniejszych spraw do załatwienia w Enea Trading. Stronę pracodawcy reprezentował Dawid Klimczak- Prezes Zarządu Enea Trading Sp. z o.o. Przebieg spotkania: 1) Prezes przedstawił stronie społecznej osoby wybrane  do odznaki zakładowej „Zasłużony dla grupy kapitałowej ENEA” . Jedna osoba z ob...

31.07.2018 Rezygnacja członka RN Enea S.A.
Dodano: 1 Sierpień 2018r. 07:44

Zarząd ENEA S.A. poinformował, że w dniu 31 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pana Rafała Szymańskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana. Rafał Szymański zasiadał w składzie RN Enei IX kadencji od 2 lipca 2015 roku. 2...

Już po raz 12  zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Drawnie by uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2018. Pierwszego dnia (27.07.2018 ) po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyjne, oraz skosztować specja...

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek b yłego prezesa Enei Macieja O. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zakupie mostu energetycznego miedzy Polską a Białorusią – dowiedziała się w czwartek PAP. Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził zatrzymanie i podał, że ...

24.07.2018 Energa konsoliduje dystrybucję
Dodano: 25 Lipiec 2018r. 09:59

Zarządy Energi-Operator oraz sześciu spółek eksploatacyjnych podpisały dokument finalizujący konsolidację w linii biznesowej dystrybucja - poinformowała Energa. Jak informuje Energa, połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie majątku spółek do Energi-Operator, a z dniem połączenia, tj.1 października br., EOP wstąpi we wszystkie prawa i obo...

24.07.2018 Nagroda na Dzień Energetyka 2018.
Dodano: 25 Lipiec 2018r. 09:33

Nawiązując do porozumień płacowych zawartych w Spółkach GK Enea w 2018 r. wystąpiliśmy do zarządów z następującym pismem: „ W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty nagrody z okazji na Dzień Energetyka, wnosimy zgodnie z porozumieniem płacowym, o rozpoczęcie negocjacji wysokości tej nagrody”. Teraz czekamy...

23.07.2018 Spotkanie w Enea Pomiary.
Dodano: 23 Lipiec 2018r. 20:30

W Poznaniu Zarząd ENEA Pomiary sp. z o.o.  (EP) spotkał się ze Związkami Zawodowymi. Zarząd EP reprezentowany był przez Aleksandra Wilskiego Prezesa Zarządu i Mirosława Jamrożego Wiceprezesa  ds. Organizacyjnych. Tematyka spotkania: 1. Procedura Rekrutacji w EP . 22 czerwca 2018r. Zarząd przekazał projekt nowej procedury. Strona Zw...

Bogdanka przedłużyła umowę sponsorską z Górnikiem Łęczna. LW Bogdanka kontynuuje współpracę sponsorską z klubem piłkarskim Górnik Łęczna, pozostając Sponsorem Strategicznym. Umowa o współpracy obowiązuje do końca 2021 r., zawiera także szczegółowe porozumienie do końca 2019 r. Jednym z istotnych elementów porozumien...

W Ostrołęce podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą (konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems) na budowę elektrowni węglowej o mocy 1000 MWe za 6,023 mld zł brutto. W uroczystości wziął udział m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wspólne zadanie Energi i Enei realizowane jest na podstawie umowy inwestycyjnej przez sp...

W Poznaniu kontynuowano negocjacje związane z zawarciem nowej Umowy Społecznej- Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea. Skład Zespołu negocjacyjnego po stronie Pracodawców Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. Andrzej Kojro - Prezes Zarz...

9.07.2018 Spotkanie w Enea Trading
Dodano: 13 Lipiec 2018r. 11:49

W Poznaniu Zarząd Enea Trading Sp .z o.o.(ET) reprezentowany przez Dawida Klimczaka - Prezesa Zarządu i Rafała Domaszewskiego- Członka Zarządu spotkał się ze stroną społeczną. Przebieg spotkania: 1) Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Enea Trading- Pan Dawid Klimczak informując, że spotkanie zostało zorganizowane w celu kontynuacji rozmów ...

W Poznaniu w siedzibie Enea SA  spotkały się stronu dialogu społecznego GK Enea .  Głównym tematem spotkania było podsumowanie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników GK Enea, a może raczej wyciągnięcie w końcu daleko idących wniosków przez zarządy Sp. GK Enea w sprawach , które od wielu lat są zgłaszane i nagłaśnian...

Rady nadzorcze Energi i Enei zdecydowały , że spółki na NZW Elektrowni Ostrołęka będą głosować za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power (lider) i Alstom Power Systems - podały Energa i Enea w oddzielnych komunikatach. Spółki zastrzegły, ...

5.07.2018 Rozmowy o problemach w Operatorze.
Dodano: 5 Lipiec 2018r. 20:52

  W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Tematy do załatwienia nawarstwiają się, więc agenda spotkania była dość obszerna: 1. Ekwiwalent za pranie i okulary ochronne. Po negocjacjach uzgodniono następujące wartości ekwiwalentów:  -za pranie: I grupa-11 zł. -II grupa -21 zł.-III grupa-42 zł. -za okulary -2...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji 2018-2022 r. zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad ZRG: 1. Podjęto uchwałę ws. liczebności Prezydium ZRG. (5 osób). 2. W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium : - Grażyna Cz...

Strona 7 z 15
« poprzednia     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    następna »