Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148

  W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w ENEA S.A. Głównym celem spotkania było uzgodnienie regulaminu podziału akcji pracowniczych. Na początku zebrania przedstawiciel pracodawcy poinformował, że 26 lutego 2010 wpłynęło pismo MSP w którym określono pulę akcji przeznaczonych dla pracowników i w związku z tym można podzielić ...

2.03.2010 Sąd Apelacyjny- Pozew przeciw MSP.
Dodano: 2 Marzec 2010r. 15:12

  W Szczecinie w Sądzie Apelacyjnym odbyła się rozprawa przeciwko Ministrowi Skarbu Państwa złożona przez K. Gonerskiego. Powodem pozwu przeciwko MSP jest ustalenie praw do akcji w procesie prywatyzacji Enea S.A. w listopadzie 2008. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 13 maja 2009 r. Sąd Okręgowy   oddalił powództwo dlatego s...

  Departament Mienia Skarbu Państwa 17 lutego podjął decyzję o udostępnieniu uprawnionym pracownikom 33 239 235 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 zł. W terminie 14 dni od otrzymania w/w informacji (26 luty 2010) Spółka zobowiązana jest do sporządzenia listy pracowników uprawnionych do akcji oraz opublikowania ogłoszenia informującego o wywiesz...

  W Baranowie doszło do spotkania dotyczącego podziału akcji pracowniczych. Przedstawiciele Enea S.A. zdali relację ze spotkania w MSP dotyczącego tematyki akcji pracowniczych. 1.Określono ,że uprawnione osoby dostaną akcje jednej serii. 2.Urlopowanie do wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 174 KP) i zaliczenie tego okresu do stażu u...

  W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. 1.Uzgodniono zmiany w strukturze organizacyjnej Dyrekcji Spółki Enea Operator. Dla Oddziałów Dystrybucji zmieniła się   ich podległość .W nowej strukturze Oddziały Dystrybucji podlegają bezpośrednio pod Zarząd Enea Operatora. Strona społeczna podniosła temat Rejonu N...

  Strony dialogu społecznego w   Enea Operator spotkały się w Poznaniu. Strona Pracodawcy przedstawiła prezentację zasad polityki zatrudnieniowo -płacowej oraz budżety dla Oddziałów w Enea Operatorze. Po krótkiej dyskusji uwzględniono uwagi strony społecznej do omawianych dokumentów i uzgodniono projekty budżetów. Strona związkowa zapropo...

  W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp odbył Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Na ogólna liczbę delegatów 52 w zjeździe uczestniczyło 46. Zebrani wysłuchali   sprawozdania z działalności w kadencji 2006-2010 złożonego przez przew. Krzysztofa   Gonerskiego oraz spraw...

  W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Enea S.A. ze stroną związkową. Głównym tematem spotkania był temat akcji pracowniczych w związku z 2 etapem prywatyzacji , który nastąpił 10.02.2010.Poruszano tematykę regulaminu   akcji pracowniczych i podziału na grupy zgodnie z rozporządzeniem MSP z 29.01.2003 r. Strona zwi...

  MSP poinformowało o sprzedaży poprzez Giełdę Papierów Wartościowych 70,85 mln   akcji Enei po 16 zł za akcję (16.05 % )co daje kwotę 1,134 miliarda złotych.  80 % oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), kt...

  Nawiązując do zapisów porozumienia zbiorowego z 18 grudnia 2002   zawartego w Zielonej Górze –paragraf 18: „Pkt- 1-W przypadku udostępnienia osobom trzecim akcji lub udziałów , jakie posiada Strona Pracodawców w innych spółkach prawa handlowego, jeżeli w spółkach tych zatrudnieni są pracownicy objęci po...

  W Gorzowskim Oddziale BHU obyły się wybory władz związku na kadencję 2010-2014. Z 23 członków NSZZ Solidarność w zebraniu wyborczym uczestniczyło 15. Wyniki tajnych wyborów: Przewodniczący Komisji Wydziałowej-Robert Czaiński ,zastępca Tomasz Kimon, sekretarz-Krzysztof Pluciński. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Organiz...

  Członkowie NSZZ Solidarność z Centrali Oddziału Dystrybucji w Gorzów Wlkp. spotkali się na zebraniu sprawozdawczo –wyborczym. Na ogólną liczbę członków 94 w zebraniu uczestniczyło 50. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w minionej kadencji złożonego przez K. Gonerskiego zebrani przystąpili do wyboru władz na nową kadencję 2010-2014...

4.02.2010-Wybory w RD Sulęcin.
Dodano: 5 Luty 2010r. 08:19

  Członkowie Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji. Sulęcin spotkali się na spotkaniu sprawozdawczo   wyborczym .   Na ogólna liczbę 55 członków KW w zebraniu uczestniczyło 39. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w minionej kadencji złożonego przez Przewodniczącego Krzysztofa Andrzejewskiego zebrani członkowie przy...

2.02.2010-Wybory w RD Dębno.
Dodano: 3 Luty 2010r. 09:29

  W Rejonie Dystrybucji Dębno odbyły się wybory do władz związku na kadencję 2010-2014. Na ogólna liczbę członków Organizacji Wydziałowej -44 w zebraniu sprawozdawczo wyborczym   uczestniczyło 36 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania z czteroletniej działalności złożonego przez Czesława Hrysiukowicza zebrani członkowie przystąpili do wyb...

1.02.2010-Wybory w RD Choszczno.
Dodano: 1 Luty 2010r. 19:49

  Członkowie Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Choszczno spotkali się na spotkaniu sprawozdawczo   wyborczym .   Na ogólna liczbę 50 członków KW w zebraniu uczestniczyło 35. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w minionej kadencji złożonego przez Przewodniczącego Tomasza Kaczmarka zebrani członkowie przystąpili d...

Strona 9 z 10
« poprzednia     4    5    6    7    8    9    10    następna »