Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 18 Luty 2018r.
strona 10
Nasza historia

Andrzejewski.  Msza Święta żałobna została odprawiona 8.03.2014 r. w Przecławiu. Doczesne szczątki  Henryka Wieliczko  spoczęły na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

10.03.2014 Wybory Komisji Wydziałowej  NSZZ Solidarność EWSA ZOE

Delegaci z czterech Kół   NSZZ Solidarność  Enea Wytwarzanie ZOE (EWSA ZOE) spotkali się w Pieczyskach by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność  EWSA ZOE na kadencję 2014-2018 r. W spotkaniu wyborczym uczestniczyli Przewodniczący Komisji Podzakładowych  NSZZ Solidarność z Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp. oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność EWSA.

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW został wybrany  Waldemar Kwiatkowski ( z KP Gorzów Wlkp.).  Skład Prezydium KW uzupełnili : Stanisław Rusin-Zastępca Przewodniczącego oraz Piotr Pazio- Sekretarz. Członkiem KW został wybrany Tomasz Szmelter.

Siedmiu Delegatów z KW EWSA ZOE będzie uczestniczyło w zebraniu wyborczym do władz Komisji Zakładowej  NSZZ Solidarność EWSA , jakie odbędzie się w Kozienicach w dniu 26.03.2014 r.

20-21.03.2014 Wybory  władz MOZ NSZZ Solidarność Enea.

W Baranowie 68 Delegatów reprezentujących 3247 członków NSZZ Solidarność w Enea wybierało władze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na kadencję 2014-2018. Gośćmi Zjazdu Delegatów byli : Ewa Zydorek- Sekretarz Komisji Krajowej , Roman Rutkowski – Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki, Kazimierz Grajcarek -Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Bogdan Klepas- Doradca Zarządu ENEA S.A. d/s. Zw. Zaw.

Po wysłuchaniu sprawozdań  złożonych przez Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami  Delegaci przystąpili do wyboru władz związku. W tajnych wyborach Przewodniczącym  Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Adamski. Krzysztof Gonerski po ukonstytuowaniu się KM został wybrany zastępcą Przewodniczącego. Do 37 osobowej Komisji Międzyzakładowej weszli: Dariusz Gaik, Tomasz Król, Rafał Błaszczuk, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko. Członkiem Komisji Rewizyjnej został Mariusz Kępiszak.

Obrady plenarne były jasne i jednoznaczne, należy za wszelką cenę zabezpieczyć  interesy pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo wykonywania pracy. Tak naprawdę interesowały nas tylko dwa tematy – spory zbiorowe oraz CUW. Podjęliśmy kilka bardzo ważnych uchwał. Treść tych uchwał oraz wnioski z nich płynące są jednoznaczne. Żarty się skończyły. Nie będziemy czekać na dalsze pomysły zarządów. Nie pozwolimy na rozwalanie naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te „biznesowe strategie”  według nas mają tylko jeden cel – rozwalić Polską Energetykę. Zostawić spółkę białych kołnierzyków zarządzających kilkuset milionowym majątkiem , wyprowadzić pracowników do spółek i spółeczek, zmienić  umowy o pracę, wypowiedzieć ich warunki i przedstawić inne nie do odrzucenia.

 

24.03.2014 Okupacja siedziby Enea- Protest pracowników .

 „Zarząd do CUW, Centrum Utylizacji Pracowników, Nie chcemy CUW, Dość łamania zawartych porozumień, CUW + PDO= likwidacja miejsc pracy” pod takimi hasłami ponad 300 pracowników od godz. 10.30 protestowało pod siedzibą Enea S.A. w Poznaniu. Do protestujących Pracowników przybyli członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i podjęli się kontynuacji protestu już pod szyldem NSZZ Solidarność. Od przedstawicieli protestujących zebrano  postulaty, które delegacja NSZZ Solidarność przedstawiła Zarządowi Enea S.A.

POSTULATY PROTESTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ENEA S.A.:

1.Wstrzymać procedurę przenoszenia pracowników do Enea Centrum, do czasu zawarcia porozumienia zbiorowego w sprawie projektu CUW.

 2.Respektować zawarte wcześniej porozumienia zbiorowe.

 3.Zagwarantować funkcjonowanie ładu korporacyjnego, gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej Enea.

4. Zaprzestać dalszej likwidacji miejsc pracy. (PDO)

Od godz. 14.30 protest w postaci okupacji siedziby Enea S.A. kontynuowała 8 osobowa delegacja KM NSZZ Solidarność Enea.( z KP Gorzów Wlkp.-K.Gonerski) Okupację zakończono 25.03.2014 o godz.10.00

25-26.03.2014  Referendum Strajkowe wśród pracowników Enea Operatora.

Pracownicy odpowiadali na pytanie:

„Czy będąc Pracownikiem Enea Operator sp. z o.o. W związku z dalszym łamaniem oraz kwestionowaniem zawartego w dniu 29.06.2007 r. Porozumienia Zbiorowego, pomimo zgłoszonego żądania w dniu 31.01.2014 r., wezwania do rokowań z dnia 11.02.2014 r. oraz ostatecznego wezwania do rokowań z 3.03.2014 r., co w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania określonego w Ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych- przestąpisz do strajku”.

Wyniki Referendum w OD Gorzów Wlkp. -94.5 % za strajkiem. W referendum wzięło udział 75 % ogółu zatrudnionych Pracowników. Wyniki zbiorcze w Enea Operator. W referendum wzięło udział 60,02 % zatrudnionych, za strajkiem opowiedziało się 91,64 % uczestniczących w referendum.

28.03.2014 Strajk Ostrzegawczy –CUW bez porozumień.

W Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. w Rejonach Dystrybucji oraz Biurach Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Dębnie, Choszcznie i Międzychodzie  w godz. 7.00-9.00 odbył się Strajk Ostrzegawczy. W strajku wzięli udział Pracownicy przewidziani do przeniesienia do Enea Centrum w ramach projektu CUW i inni Pracownicy, którzy solidaryzowali się z nimi. Organizatorzy czyli NSZZ Solidarność w OD Gorzów Wlkp. zadbali o ciepłe napoje, oraz pyszny kapuśniaczek. Zebrani przed zamkniętą bramą wjazdową dyskutowali o możliwych dalszych scenariuszach akcji protestacyjno-strajkowej. Protest związany był z planami przenoszenia pracowników:- pionu finansów-księgowego, informatyki, obsługi klienta do Enea Centrum w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych. Domagaliśmy się zawarcia porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo przenoszonym pracownikom. Niestety kolejny już raz inne organizacje związkowe nie poparły naszego protestu-znowu zostaliśmy sami.

Niestety pikieta, okupacja i  strajk ostrzegawczy nie odwiódł pracodawców od kontynuowania projektu CUW. I nie zawarł z nami żadnego porozumienia w tym zakresie. Działania Zarządów mógł zatrzymać tylko strajk generalny, a na to nie zdecydowały się władze związku.

1.04.2015 Projekt CUW kontynuowany.

W ramach budowy Centrum Usług Wspólnych, do ENEA Centrum przeszli Pracownicy Departamentu Finansowo-Księgowego ENEA Operator, Departamentu Teleinformatyki ENEA SA oraz części Biura Administracji w Departamencie Zarządzania Operacyjnego ENEA SA w zakresie całości funkcji i zadań obsługi kancelarii i nadzoru nad obsługą przewozu korespondencji. Od 1 kwietnia 2014 r. CUW poszerzył również obsługę ENEA SA o usługi teleinformatyczne oraz obsługę kancelaryjną. W trakcie roku do CUW przeniesiono jeszcze BOK oraz pion HR.


31.08.2014 Bł. Jerzy Popiełuszko PATRONEM NSZZ Solidarność.

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

Styczeń 2015 r. wprowadzony został  autorski projekt zarządu Enea Operatora: „ Harmonizacja Oddziałów Dystrybucji (OD), standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE), przebudowa pomiarów, reorganizacja służb ruchu”

Standaryzacja Posterunków Energetycznych spowodowała  zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Zlikwidowano 4 PE  z OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew) 32 Rejonowe Dyspozycji Ruchu poddano weryfikacji w wyniku której na ich miejsce powstało 11 Oddziałowych Dyspozycji Stacji. Na terenie OD Gorzów Wlkp. będą funkcjonować  dwie dyspozycje, po jednej ODS i RDM.

30.01.2015 Zmarł kapelan gorzowskiej Solidarności ks. Witold Andrzejewski.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Witold Andrzejewski, wieloletni proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, prałat, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, kapelan  gorzowskiej Solidarności, duszpasterz mężczyzn i ludzi pracy, Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp., odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat nagrody "Świadek Historii” przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego kapelana gorzowskiej Solidarności rozpoczęły się , 3 lutego 2015 r. Tego dnia trumna z ciałem została przewieziona do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I.  Od godz. 16.00  do 23.00 trwało czuwanie modlitewne oraz warta honorowa NSZZ Solidarność przy trumnie. O godz. 18.00 została odprawiona  Msza święta w intencji zmarłego. Pogrzeb ks. Andrzejewskiego odbył się w środę 4 lutego 2015 r. Trumna z ciałem w kondukcie żałobnym została przewieziona z kościoła parafialnego do gorzowskiej katedry. O 11.00  odbyła się msza pogrzebowa.  Ciało śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego spoczęło na cmentarz komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

1.06.2015 Jarosław Soniewski zwolniony z pracy.

Elektromonter Posterunku Energetycznego (PE) w Dobiegniewie nie przyjął gorszych warunków pracy i płacy i z tego powodu 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy. 1 stycznia 2015 decyzją zarządu Enea Operator został zlikwidowany PE w Dobiegniewie. Tym samym miasto, które zamieszkuje ponad 3 tys. mieszkańców zostało pozbawione placówki energetycznej. Pracownikom dotychczas zatrudnionym w Dobiegniewie zaproponowano nowe miejsca pracy w sąsiednich PE. Jarkowi zaproponowano dojeżdżanie do odległego o ponad 40 km PE w Drawnie. Zaproponowany ekwiwalent  za dojazdy ,w żaden sposób nie rekompensował wzrostu kosztów dojazdu do Drawna, nie mówiąc już o straconym czasie. Stanowiło to naruszenie wcześniej zawartych porozumień dotyczących gwarancji miejsca pracy. Świadomy swych praw Jarek nie podpisał porozumienia zmieniającego,  dlatego 1 marca 2015 dostał trzymiesięczne wypowiedzenie zmieniające,  którego nie przyjął ze względu na zaproponowane gorsze warunki pracy i płacy. Tym samym z dniem 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy. Jarek był członkiem władz Naszej Organizacji. Zapewniliśmy mu pomoc prawną.

12.01.2016 W Sądzie Pracy w Gorzowie Wlkp. odbyła się pierwsza i jak się teraz okazało ostatnia rozprawa w  tym temacie. Sąd przedstawił pisma procesowe jakie strony pozwu przesłały do Sądu. Podczas rozprawy pełnomocnik prawny Jarka radca prawny Paweł Cierkoński zaproponował zawarcie ugody. Sąd dał stronom czas do końca marca 2016 na zawarcie ewentualnej ugody. Prawnicy Operatora i NSZZ Solidarności, zawarli satysfakcjonującą obie strony ugodę zawierającą :- zapłatę za okres pozostawania bez pracy,  zaliczenie tego okresu do stażu pracy, oraz podwyżkę płacy zasadniczej rekompensującą dojazdy do nowego miejsca pracy w PE Strzelce Krajeńskie. 15.03.2016 Jarek powrócił do pracy.

10-11.09.2015 Obchody XXXV –lecia związku.

W Zdroisku w ramach obchodów jubileuszu XXXV -lecia NSZZ Solidarność odbył się Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki -Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów Wlkp.-Jarosław Porwich, Sekretarz Komisji Międzyzakładowej -Maciej Wiśniewski, Przewodniczący Organizacji Podzakładowej z Bydgoszczy-Grzegorz Skiba, byli Przewodniczący NSZZ Solidarność ZE Gorzów-Marian Pawlak, Tadeusz Langowski, Bogumiła Strzelecka, Czesław Szablewski, oraz dyrektorzy-Edward Bułkowski, Artur Zaborski, Mariusz Łukowski, Sławomir Bielecki. Zebrani wysłuchali archiwalnego „słowa Bożego” wygłoszonego przez śp. Ks. Witolda Andrzejewskiego w 2005 r. Wysłuchano referatu okolicznościowego przedstawionego przez Krzysztofa Gonerskiego. Zaproszeni goście skierowali do zebranych swoje przemyślenia związane nie tylko z obchodzonym jubileuszem.  Wolne głosy i dyskusja z sali dotyczyła problemów z jakimi obecnie borykają się Pracownicy, oraz obecnej sytuacji w  kraju. Czas na zmiany tak można podsumować wnioski z tej dyskusji. W przerwach uczestnicy spotkania  mogli zapoznać się w okolicznościową wystawą przygotowaną przez organizatorów.

29-30.12.2015 Wybory uzupełniające KP Gorzów Wlkp.

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów-Waldemar Rusakiewicz, członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej Enea: Krzysztof Nawrocki, Maciej Wiśniewski, Robert Jusis i Marek Boiński.  Jednym z ważniejszych tematów były wybory uzupełniające. Koleżanka Jolanta Garus  uznała, że potrzebne jest uzupełnienie składu Komisji Podzakładowej o przedstawiciela z BOK-u Gorzów w którym jeszcze do niedawna pracowała. Złożyła rezygnację z członka Komisji Podzakładowej ,żeby umożliwić dokonanie wyboru przedstawiciela  z w/w BOK-u. W tajnych wyborach delegaci uzupełnili skład Komisji Podzakładowej o Koleżankę Angelikę Gonerę –młodszą specjalistkę ds. wsparcia obsługi klientów w BOK Gorzów Wlkp. Po zakończeniu roboczej części obrad  ,zgodnie z wieloletnią tradycją wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział  w spotkaniu Świąteczno-Noworocznym. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , przełamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Wszyscy wyrażali oczekiwanie na pozytywne zmiany w kraju i Enei.

5.01.2016 Ingres bp Tadeusza Lityńskiego

W gorzowskiej katedrze odbyły się uroczystości związane z ingresem bp. Tadeusza Lityńskiego. W uroczystości w katedrze Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, m.in. Prymas Polski abp. Wojciech Polak, metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga, a także delegaci episkopatu Niemiec: abp Berlina Heiner Koch oraz bp diecezji Görlitz Wolfgang Ipolt i przedstawiciele władz lokalnych.
Homagium, czyli hołd należny ordynariuszowi złożyli bp. Tadeuszowi Lityńskiemu przedstawiciele duchowieństwa, osób zakonnych oraz świeckich z diecezji.
List gratulacyjny bp. Lityńskiemu przesłał prezydent Andrzej Duda. List Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło odczytała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W ingresie uczestniczyła też reprezentacja energetyków w Enei z pocztem Sztandarowym NSZZ Solidarność Enea Gorzów na czele.(Nic dziwnego, bp T.Lityński w latach 2007 -2013 roku pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków).

 

 

 

 

 

 

 

 

poprzednia strona…
Strona 10 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10