Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 29 Wrzesień 2021r.
strona 10
Nasza historia

Andrzejewski.  Msza Święta żałobna została odprawiona 8.03.2014 r. w Przecławiu. Doczesne szczątki  Henryka Wieliczko  spoczęły na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

10.03.2014 Wybory Komisji Wydziałowej  NSZZ Solidarność EWSA ZOE

Delegaci z czterech Kół   NSZZ Solidarność  Enea Wytwarzanie ZOE (EWSA ZOE) spotkali się w Pieczyskach by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność  EWSA ZOE na kadencję 2014-2018 r. W spotkaniu wyborczym uczestniczyli Przewodniczący Komisji Podzakładowych  NSZZ Solidarność z Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp. oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność EWSA.

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW został wybrany  Waldemar Kwiatkowski ( z KP Gorzów Wlkp.).  Skład Prezydium KW uzupełnili : Stanisław Rusin-Zastępca Przewodniczącego oraz Piotr Pazio- Sekretarz. Członkiem KW został wybrany Tomasz Szmelter.

Siedmiu Delegatów z KW EWSA ZOE będzie uczestniczyło w zebraniu wyborczym do władz Komisji Zakładowej  NSZZ Solidarność EWSA , jakie odbędzie się w Kozienicach w dniu 26.03.2014 r.

20-21.03.2014 Wybory  władz MOZ NSZZ Solidarność Enea.

W Baranowie 68 Delegatów reprezentujących 3247 członków NSZZ Solidarność w Enea wybierało władze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na kadencję 2014-2018. Gośćmi Zjazdu Delegatów byli : Ewa Zydorek- Sekretarz Komisji Krajowej , Roman Rutkowski – Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki, Kazimierz Grajcarek -Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Bogdan Klepas- Doradca Zarządu ENEA S.A. d/s. Zw. Zaw.

Po wysłuchaniu sprawozdań  złożonych przez Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami  Delegaci przystąpili do wyboru władz związku. W tajnych wyborach Przewodniczącym  Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Adamski. Krzysztof Gonerski po ukonstytuowaniu się KM został wybrany zastępcą Przewodniczącego. Do 37 osobowej Komisji Międzyzakładowej weszli: Dariusz Gaik, Tomasz Król, Rafał Błaszczuk, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko. Członkiem Komisji Rewizyjnej został Mariusz Kępiszak.

Obrady plenarne były jasne i jednoznaczne, należy za wszelką cenę zabezpieczyć  interesy pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo wykonywania pracy. Tak naprawdę interesowały nas tylko dwa tematy – spory zbiorowe oraz CUW. Podjęliśmy kilka bardzo ważnych uchwał. Treść tych uchwał oraz wnioski z nich płynące są jednoznaczne. Żarty się skończyły. Nie będziemy czekać na dalsze pomysły zarządów. Nie pozwolimy na rozwalanie naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te „biznesowe strategie”  według nas mają tylko jeden cel – rozwalić Polską Energetykę. Zostawić spółkę białych kołnierzyków zarządzających kilkuset milionowym majątkiem , wyprowadzić pracowników do spółek i spółeczek, zmienić  umowy o pracę, wypowiedzieć ich warunki i przedstawić inne nie do odrzucenia.

 

24.03.2014 Okupacja siedziby Enea- Protest pracowników .

 „Zarząd do CUW, Centrum Utylizacji Pracowników, Nie chcemy CUW, Dość łamania zawartych porozumień, CUW + PDO= likwidacja miejsc pracy” pod takimi hasłami ponad 300 pracowników od godz. 10.30 protestowało pod siedzibą Enea S.A. w Poznaniu. Do protestujących Pracowników przybyli członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i podjęli się kontynuacji protestu już pod szyldem NSZZ Solidarność. Od przedstawicieli protestujących zebrano  postulaty, które delegacja NSZZ Solidarność przedstawiła Zarządowi Enea S.A.

POSTULATY PROTESTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW W SIEDZIBIE ENEA S.A.:

1.Wstrzymać procedurę przenoszenia pracowników do Enea Centrum, do czasu zawarcia porozumienia zbiorowego w sprawie projektu CUW.

 2.Respektować zawarte wcześniej porozumienia zbiorowe.

 3.Zagwarantować funkcjonowanie ładu korporacyjnego, gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej Enea.

4. Zaprzestać dalszej likwidacji miejsc pracy. (PDO)

Od godz. 14.30 protest w postaci okupacji siedziby Enea S.A. kontynuowała 8 osobowa delegacja KM NSZZ Solidarność Enea.( z KP Gorzów Wlkp.-K.Gonerski) Okupację zakończono 25.03.2014 o godz.10.00

25-26.03.2014  Referendum Strajkowe wśród pracowników Enea Operatora.

Pracownicy odpowiadali na pytanie:

„Czy będąc Pracownikiem Enea Operator sp. z o.o. W związku z dalszym łamaniem oraz kwestionowaniem zawartego w dniu 29.06.2007 r. Porozumienia Zbiorowego, pomimo zgłoszonego żądania w dniu 31.01.2014 r., wezwania do rokowań z dnia 11.02.2014 r. oraz ostatecznego wezwania do rokowań z 3.03.2014 r., co w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania określonego w Ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych- przestąpisz do strajku”.

Wyniki Referendum w OD Gorzów Wlkp. -94.5 % za strajkiem. W referendum wzięło udział 75 % ogółu zatrudnionych Pracowników. Wyniki zbiorcze w Enea Operator. W referendum wzięło udział 60,02 % zatrudnionych, za strajkiem opowiedziało się 91,64 % uczestniczących w referendum.

28.03.2014 Strajk Ostrzegawczy –CUW bez porozumień.

W Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. w Rejonach Dystrybucji oraz Biurach Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Dębnie, Choszcznie i Międzychodzie  w godz. 7.00-9.00 odbył się Strajk Ostrzegawczy. W strajku wzięli udział Pracownicy przewidziani do przeniesienia do Enea Centrum w ramach projektu CUW i inni Pracownicy, którzy solidaryzowali się z nimi. Organizatorzy czyli NSZZ Solidarność w OD Gorzów Wlkp. zadbali o ciepłe napoje, oraz pyszny kapuśniaczek. Zebrani przed zamkniętą bramą wjazdową dyskutowali o możliwych dalszych scenariuszach akcji protestacyjno-strajkowej. Protest związany był z planami przenoszenia pracowników:- pionu finansów-księgowego, informatyki, obsługi klienta do Enea Centrum w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych. Domagaliśmy się zawarcia porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo przenoszonym pracownikom. Niestety kolejny już raz inne organizacje związkowe nie poparły naszego protestu-znowu zostaliśmy sami.

Niestety pikieta, okupacja i  strajk ostrzegawczy nie odwiódł pracodawców od kontynuowania projektu CUW. I nie zawarł z nami żadnego porozumienia w tym zakresie. Działania Zarządów mógł zatrzymać tylko strajk generalny, a na to nie zdecydowały się władze związku.

1.04.2015 Projekt CUW kontynuowany.

W ramach budowy Centrum Usług Wspólnych, do ENEA Centrum przeszli Pracownicy Departamentu Finansowo-Księgowego ENEA Operator, Departamentu Teleinformatyki ENEA SA oraz części Biura Administracji w Departamencie Zarządzania Operacyjnego ENEA SA w zakresie całości funkcji i zadań obsługi kancelarii i nadzoru nad obsługą przewozu korespondencji. Od 1 kwietnia 2014 r. CUW poszerzył również obsługę ENEA SA o usługi teleinformatyczne oraz obsługę kancelaryjną. W trakcie roku do CUW przeniesiono jeszcze BOK oraz pion HR.


31.08.2014 Bł. Jerzy Popiełuszko PATRONEM NSZZ Solidarność.

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

Styczeń 2015 r. wprowadzony został  autorski projekt zarządu Enea Operatora: „ Harmonizacja Oddziałów Dystrybucji (OD), standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE), przebudowa pomiarów, reorganizacja służb ruchu”

Standaryzacja Posterunków Energetycznych spowodowała  zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Zlikwidowano 4 PE  z OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew) 32 Rejonowe Dyspozycji Ruchu poddano weryfikacji w wyniku której na ich miejsce powstało 11 Oddziałowych Dyspozycji Stacji. Na terenie OD Gorzów Wlkp. będą funkcjonować  dwie dyspozycje, po jednej ODS i RDM.

30.01.2015 Zmarł kapelan gorzowskiej Solidarności ks. Witold Andrzejewski.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. Witold Andrzejewski, wieloletni proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie, prałat, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, kapelan  gorzowskiej Solidarności, duszpasterz mężczyzn i ludzi pracy, Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp., odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat nagrody "Świadek Historii” przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego kapelana gorzowskiej Solidarności rozpoczęły się , 3 lutego 2015 r. Tego dnia trumna z ciałem została przewieziona do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I.  Od godz. 16.00  do 23.00 trwało czuwanie modlitewne oraz warta honorowa NSZZ Solidarność przy trumnie. O godz. 18.00 została odprawiona  Msza święta w intencji zmarłego. Pogrzeb ks. Andrzejewskiego odbył się w środę 4 lutego 2015 r. Trumna z ciałem w kondukcie żałobnym została przewieziona z kościoła parafialnego do gorzowskiej katedry. O 11.00  odbyła się msza pogrzebowa.  Ciało śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego spoczęło na cmentarz komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

1.06.2015 Jarosław Soniewski zwolniony z pracy.

Elektromonter Posterunku Energetycznego (PE) w Dobiegniewie nie przyjął gorszych warunków pracy i płacy i z tego powodu 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy. 1 stycznia 2015 decyzją zarządu Enea Operator został zlikwidowany PE w Dobiegniewie. Tym samym miasto, które zamieszkuje ponad 3 tys. mieszkańców zostało pozbawione placówki energetycznej. Pracownikom dotychczas zatrudnionym w Dobiegniewie zaproponowano nowe miejsca pracy w sąsiednich PE. Jarkowi zaproponowano dojeżdżanie do odległego o ponad 40 km PE w Drawnie. Zaproponowany ekwiwalent  za dojazdy ,w żaden sposób nie rekompensował wzrostu kosztów dojazdu do Drawna, nie mówiąc już o straconym czasie. Stanowiło to naruszenie wcześniej zawartych porozumień dotyczących gwarancji miejsca pracy. Świadomy swych praw Jarek nie podpisał porozumienia zmieniającego,  dlatego 1 marca 2015 dostał trzymiesięczne wypowiedzenie zmieniające,  którego nie przyjął ze względu na zaproponowane gorsze warunki pracy i płacy. Tym samym z dniem 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy. Jarek był członkiem władz Naszej Organizacji. Zapewniliśmy mu pomoc prawną.

12.01.2016 W Sądzie Pracy w Gorzowie Wlkp. odbyła się pierwsza i jak się teraz okazało ostatnia rozprawa w  tym temacie. Sąd przedstawił pisma procesowe jakie strony pozwu przesłały do Sądu. Podczas rozprawy pełnomocnik prawny Jarka radca prawny Paweł Cierkoński zaproponował zawarcie ugody. Sąd dał stronom czas do końca marca 2016 na zawarcie ewentualnej ugody. Prawnicy Operatora i NSZZ Solidarności, zawarli satysfakcjonującą obie strony ugodę zawierającą :- zapłatę za okres pozostawania bez pracy,  zaliczenie tego okresu do stażu pracy, oraz podwyżkę płacy zasadniczej rekompensującą dojazdy do nowego miejsca pracy w PE Strzelce Krajeńskie. 15.03.2016 Jarek powrócił do pracy.

10-11.09.2015 Obchody XXXV –lecia związku.

W Zdroisku w ramach obchodów jubileuszu XXXV -lecia NSZZ Solidarność odbył się Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki -Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów Wlkp.-Jarosław Porwich, Sekretarz Komisji Międzyzakładowej -Maciej Wiśniewski, Przewodniczący Organizacji Podzakładowej z Bydgoszczy-Grzegorz Skiba, byli Przewodniczący NSZZ Solidarność ZE Gorzów-Marian Pawlak, Tadeusz Langowski, Bogumiła Strzelecka, Czesław Szablewski, oraz dyrektorzy-Edward Bułkowski, Artur Zaborski, Mariusz Łukowski, Sławomir Bielecki. Zebrani wysłuchali archiwalnego „słowa Bożego” wygłoszonego przez śp. Ks. Witolda Andrzejewskiego w 2005 r. Wysłuchano referatu okolicznościowego przedstawionego przez Krzysztofa Gonerskiego. Zaproszeni goście skierowali do zebranych swoje przemyślenia związane nie tylko z obchodzonym jubileuszem.  Wolne głosy i dyskusja z sali dotyczyła problemów z jakimi obecnie borykają się Pracownicy, oraz obecnej sytuacji w  kraju. Czas na zmiany tak można podsumować wnioski z tej dyskusji. W przerwach uczestnicy spotkania  mogli zapoznać się w okolicznościową wystawą przygotowaną przez organizatorów.

29-30.12.2015 Wybory uzupełniające KP Gorzów Wlkp.

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów-Waldemar Rusakiewicz, członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej Enea: Krzysztof Nawrocki, Maciej Wiśniewski, Robert Jusis i Marek Boiński.  Jednym z ważniejszych tematów były wybory uzupełniające. Koleżanka Jolanta Garus  uznała, że potrzebne jest uzupełnienie składu Komisji Podzakładowej o przedstawiciela z BOK-u Gorzów w którym jeszcze do niedawna pracowała. Złożyła rezygnację z członka Komisji Podzakładowej ,żeby umożliwić dokonanie wyboru przedstawiciela  z w/w BOK-u. W tajnych wyborach delegaci uzupełnili skład Komisji Podzakładowej o Koleżankę Angelikę Gonerę –młodszą specjalistkę ds. wsparcia obsługi klientów w BOK Gorzów Wlkp. Po zakończeniu roboczej części obrad  ,zgodnie z wieloletnią tradycją wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział  w spotkaniu Świąteczno-Noworocznym. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , przełamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Wszyscy wyrażali oczekiwanie na pozytywne zmiany w kraju i Enei.

5.01.2016 Ingres bp Tadeusza Lityńskiego

W gorzowskiej katedrze odbyły się uroczystości związane z ingresem bp. Tadeusza Lityńskiego. W uroczystości w katedrze Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, m.in. Prymas Polski abp. Wojciech Polak, metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga, a także delegaci episkopatu Niemiec: abp Berlina Heiner Koch oraz bp diecezji Görlitz Wolfgang Ipolt i przedstawiciele władz lokalnych.
Homagium, czyli hołd należny ordynariuszowi złożyli bp. Tadeuszowi Lityńskiemu przedstawiciele duchowieństwa, osób zakonnych oraz świeckich z diecezji.
List gratulacyjny bp. Lityńskiemu przesłał prezydent Andrzej Duda. List Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło odczytała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W ingresie uczestniczyła też reprezentacja energetyków w Enei z pocztem Sztandarowym NSZZ Solidarność Enea Gorzów na czele.(Nic dziwnego, bp T.Lityński w latach 2007 -2013 roku pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków).

16.11.2016 Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny!!!

Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.; pierwsze czytanie odbyło się w grudniu 2015 r.

 

30.12.2016 Prezydent A. Duda podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną.
Prezydent Andrzej Duda podpisał  Ustawę  obniżającą emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin. Świadczenia dla nich nie będą mogły być wyższe niż średnie emerytury i renty wypłacane przez ZUS.
Ustawa obniża emerytury i renty "za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS ( w 2017 r.-emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).
 

23.02.2017 Wybory władz w Enea Serwis
Pracownicy Enea Serwis wybierali swoich przedstawicieli do władz Spółki:1.Wybory członka zarządu. Na ogólna liczbę uprawnionych do głosowania – 499 w wyborach uczestniczyło 413 Pracowników .tj 82.8 % uprawnionych. Oddano  399 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych: Piotr Bogusławski- 207, Krzysztof Jędrzejczak -110, Edyta Rzepecka-Ziobrowska- 82. Członkiem zarządu został wybrany Piotr Bogusławski –dotychczasowy przewodniczący Komisji Wydziałowej Enea Serwis w Gorzowie Wlkp.

 

31.03.2017 Porozumienie ze Zdroiska –rozprawa przed Sądem w Gorzowie Wlkp.
W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z  Porozumienia ze Zdroiska z 28.05. 2008 r.

Geneza sporu : Zgodnie z Porozumieniem ze Zdroiska, Enea S.A. miła wypłacić uprawnionym pracownikom świadczenie pieniężne w  łącznej wysokości 14,5 mln. zł. Stosując różne kruczki prawne (opinie prawników , nieudostępnienie związkom zawodowym listy uprawnionych)  nie  wypłacono w/w kwoty (mimo, że świadczenie takie zawarte zostało między innymi w Prospekcie Emisyjnym jak Enea wchodziła  na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych). Dlatego 95 Pracowników  Członków NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp., którzy nie nabyli praw do akcji Enea, domaga się od Enea S.A. wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z w/w porozumienia. Sądowe zawezwanie do próby ugody złożone 30.03.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu  nie przyniosło spodziewanego efektu ( zawarcia ugody).28.06.2017 W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło ogłoszenie wyroku w sprawie wypłaty odszkodowania za uniemożliwienie wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z  Porozumienia ze Zdroiska z 28.05. 2008 r. Sędzia Przybylski ogłosił wyrok oraz przedstawił jego krótkie ustne uzasadnienie. Sąd oddalił powództwo przeciwko Enea S.A. Kosztami zastępstwa sądowego Enei w tej sprawie,  w kwocie 2000 zł. obciążył Andrzeja Miszczyka i Krzysztofa Ziętka.Porozumienie ze Zdroiska w ocenie Sądu jest źródłem prawa pracy, jednakże roszczenia wynikające z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego  uległy przedawnieniu w lutym 2015 r. Utrudnianie sporządzenia regulaminu wypłaty świadczenia poprzez nieudostępnianie list pracowników i tym samym niewypłacenie kwoty 14,5 mln. zł. było złamaniem Porozumienia i tym samym prawa pracy, jednakże  uległo przedawnieniu po 3 latach od wymagalności wypłaty tego świadczenia. Pisma, żądania strony związkowej kierowane do zarządu oraz cała korespondencja w tym temacie nie przedłużyła okresu przedawnienia. Zdaniem Sądu nic nie stało na przeszkodzie aby prowadzić taką korespondencję, a jednocześnie założyć sprawę sądową i domagać się odszkodowania za hipotetycznej szkodę, skoro zarząd nie chciał udostępnić list Pracowników.  Od wyroku Sadu Rejonowego złożyliśmy apelację.17.10.2017 W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. nastąpiło ogłoszenie wyroku.  Na rozprawę stawiła się Sędzia Ewa Michalska pełnomocnicy stron ( Paweł Cierkoński i Jakub Zwierżdżyński) oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Sędzia Michalska ogłosiła wyrok oraz przedstawiła jego krótkie ustne uzasadnienie. Sąd oddalił powództwo przeciwko Enea S.A. Kosztami zastępstwa sądowego Enei w tej sprawie, w kwocie 1000 zł. obciążył Andrzeja i Krzyśka. Razem z kosztami Sądu Rejonowego będzie to 3000 zł. (Ostatecznie na nasz wniosek Enea odstąpiła od ściągania od powodów kosztów zastępstwa sądowego).Polemiki w Sądzie nie ma, więc przyjęliśmy wyrok na klatę. Tym samym dla Andrzeja i Krzyśka zakończyła się próba zrealizowania Porozumienia ze Zdroiska. Ponieważ w Polsce nie ma t/z precedensu, każda z pozostałych 93 osób, które 22.08.2016 roku złożyły Sądowe zawezwanie do próby ugody może próbować uzyskać inny wyrok…Wnioski jakie nasuwają się po sprawach Sądowych są nieciekawe- pracodawcy w celu załagodzenia sporów, akcji strajkowych zawierają porozumienia, których następnie nie realizują, a Sądy ich z tego rozgrzeszają. Tych, których oszukali pracodawcy i byli na tyle „bezczelni” by dochodzić swych praw przed Sądami zawsze można dodatkowo ukarać –zasądzając koszty sądowe. Zasada Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) kolejny raz nie zadziałała. Kolejny raz potwierdziło się również powiedzenie: „ do Sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość”…

11.05.2017 Ryszard Król odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

W Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności  byłym działaczom opozycji niepodległościowej w PRL. Odznaczenia, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma. Odznaczeniami uhonorowano 30 osób, w tym 5 pośmiertnie.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymał również Ryszard Król –„Żołnierz Solidarności”- Członek Naszej Organizacji. Ryszard pochodzi ze Śląska, tam w latach 80-tych zaangażował się w działalność niepodległościową. Sympatyk  Komitetu Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Zajmował się kolportażem biuletynów i ulotek oraz produkcją kilimów patriotycznych ( dwa z nich znajdują się w naszym biurze w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.) W 1982 r. pobity, aresztowany, internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Po internowaniu, szykanowany i zmuszony do wyjazdu na „zachód”. W ten sposób w 1983 r. trafił do Zakładu Energetycznego w Gorzowie Wlkp. Pracował jako elektromonter linii napowietrznych w Rejonie Energetycznym w Gorzowie Wlkp. Aktywny członek NSZZ Solidarność ZE Gorzów. Na Ryszarda zawsze można było liczyć, nie trzeba było go namawiać do walki o prawa pracownicze. Żadna manifestacja i pikieta nie mogła się odbyć bez jego udziału. Nie ograniczał się tylko do aktywności w godzinach pracy. Do momentu choroby (wrzesień 2016 r.) był Chorążym Pocztu Sztandarowego NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

26.05.2017 Zmarła Danuta Marciniak-Pogrzeb 30.05.2017 Gralewo

26 maja 2017 r. w wieku 60 lat po krótkiej ale ciężkiej chorobie zmarła Danuta Marciniak z Wydziału Układów Pomiarowych z  Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Trudno pogodzić się z faktem, że wśród „Ludzi Solidarności” nie ma już Danki. Ceremonia pogrzebowa  odbyła się  30.05.2017 r.  w Kościele i na Cmentarzu Komunalnym  w Gralewie.  W ostatniej drodze Danusi  uczestniczyła Rodzina, Znajomi,  Dyrekcja Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , byli i obecni  Współpracownicy oraz Koleżanki i Koledzy z pracy i Związku do którego Danka  Należała, i w którym czynnie Działała.

1.07.2017 Urodziny Gorzowa Wlkp.- pożar Katedry.
2 lipca 2017 Gorzów Wlkp. obchodzi 760 rocznicę nadania praw miejskich. Władze miasta by godnie uczcić okrągłą  rocznicę zaplanowały wiele atrakcji. Dni Gorzowa 2017 rozpoczęły się 30 czerwca i miały trwać do 2 lipca. 2017 r.  30 czerwca  odbył się Festiwal muzyki i piosenki cygańskiej Romane Dyvesa. W wigilię święta 1 lipca 2017 r. trwały  rocznicowe obchody. Odbył się między innymi spływ kajakowy na trasie Santok-Gorzów Wlkp. Kulminacją hucznych obchodów miały być występy gwiazd na wielkiej scenie zbudowanej  na gorzowskich błoniach.  Niestety po godz. 18 zauważono dym na  40 metrowej wieży Katedralnej. Przerwano mszę świętą , która w tym czasie odbywała się w świątyni i przystąpiono do akcji gaszenia pożaru. Dni Gorzowa 2017 również przerwano, wszyscy skupili się na ratowaniu Katedry. Walka z pożarem trwała całą noc, a rano dogaszano jeszcze pojedyncze zarzewia ognia. W akcji ratowniczej uczestniczyło 200 strażaków i 55 wozów. Gorzowianie spontanicznie uczestniczyli w wynoszeniu z zalanej Katedry jej wyposażenia. Wieża została poważnie uszkodzona i po zakończeniu akcji ratowniczej ze względów bezpieczeństwa zdjęto z niej górną kopułę.

2 lipca na błoniach na scenie na, której miały wystąpić gwiazdy odbyła się polowa msza święta w intencji wszystkich służb oraz mieszkańców, którzy ratowali Katedrę. Liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  bp. Tadeusz Lityński a uczestniczyli w niej licznie przybyli mieszkańcy miasta.

5.10.2017 Orkan Ksawery

5 października 2017 r. wieczorem nad Ziemię Lubuską z zachodu dotarł orkan Ksawery. Początkowo zaatakował jej południową część, potem silnie wiało w całym regionie, wiatr zaczął słabnąć dopiero po godz. 20. W Lubuskiem podczas wichury jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. 10.10.2017  w regionie bez energii elektrycznej było jeszcze ok. 3,2 tys. odbiorców. W najbardziej krytycznym momencie, w czwartkowy wieczór, prądu nie miało ok. 338 tys. odbiorców z naszego regionu.
9.10.2017 r. na obszarze gorzowskim na powrót zasilania musiało jeszcze czekać ok. 700 odbiorów, z rejonów dystrybucji w Międzychodzie i Sulęcinie.
W najbardziej kryzysowym momencie po przejściu orkanu Ksawery, od energii elektrycznej było odciętych ok. 2 tys. miejscowości w woj. lubuskim. W związku z orkanem lubuska straż pożarna w ciągu kilku minionych dni przeprowadziła łącznie ok. 2 tys. interwencji związanych z akcjami ratunkowymi oraz usuwaniem skutków przejścia żywiołu. Najwięcej wyjazdów strażaków było związanych z usuwaniem wiatrołomów. Były też zerwane i uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Największe spustoszenie wichura wyrządziła jednak infrastrukturze energetycznej. Strażacy już dawno zakończyli akcję związaną z usuwaniem skutków nawałnicy. W relacjach medialnych po przejściu Ksawerego skupiano się głównie na pracy strażaków, zapominając o bardzo ciężkiej pracy Energetyków, związanej nie tylko z usuwaniem awarii ale wielokrotnie odbudową infrastruktury energetycznej. Nie tylko Elektromonterzy pracują często w ekstremalnych warunkach, na terenach podmokłych, trudno dostępnych, przy silnym wietrze, deszczu i chłodzie. Bardzo często oddelegowani do pracy poza swoim miejscem pracy i zamieszkania. Praca po 14 godzin na dobę, po to by odbiorcy mogli cieszyć się z powrotu energii elektrycznej.  

Tak długi czas usuwania awarii wiąże się między innymi z wcześniejszą polityką stałego ograniczania zatrudnienia , liczyły się tylko wskaźniki oraz obniżanie kosztów. Najwyższy czas na zmianę tej polityki, i odtwarzanie zlikwidowanych placówek i brygad.

Wskutek wichury na terenie woj. wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego dostaw energii awarii uległo 48 linii 110 kV i 46 Głównych Punktów Zasilających z naszego obszaru dystrybucji. Bez zasilania pozostawało blisko 15 tys. stacji transformujących średnie napięcie na niskie.

 XII 2017 Ograniczenie handlu w niedzielę.
W grudniu 2017 r. Sejm przegłosował ustawę, którą przygotował NSZZ Solidarność. Ustawa w  pierwszej fazie ogranicza, a od 2020 r. w praktyce zakazuje handlu w niedziele. Za uchwaleniem ustawy głosowało 254 posłów. Przeciw było 156, a 23 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafiła do Senatu, który naniósł kilak poprawek. Zgodnie z projektem od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami).

20-21.02.2018 Wybory Władz NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2018-2022. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Duszpasterz Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzej Szkudlarek, -Członek Zarządu Enea Serwis wybrany przez Załogę Piotr Bogusławski,- Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz- przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej oraz Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin-Krzysztof Nawrocki.

Zjazd rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz uczczenie minutą ciszy wszystkich „Ludzi Solidarności”, którzy odeszli do Pana w minionej kadencji. Ks. A. Szkudlarek skierował do zebranych Słowo Boże, i życzył owocnych obrad oraz roztropnych wyborów.  Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego.

Po wybraniu osób funkcyjnych zjazdu i przyjęciu uchwał porządkowych, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kadencji 2014-2018 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego złożonego przez Mariusza Kępiszaka, oraz protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Annę Molkę. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła udzielenie absolutorium Komisji Podzakładowej za działalność w kadencji 2014-2018.

Następnie przystąpiono  do wyboru Władz  Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. na nową kadencję.

W tajnych wyborach wybrano:

- Na funkcję Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G) ponownie wybrano Krzysztofa Gonerskiego.

-24 osoby, które wraz z Przewodniczącym weszły do KPG:- Przemysław Kononiuk, Tomasz Król, Damian Derewońko, Marcin Borkowski, Agnieszka Wiarus-Sabeł, Robert Czaiński, Andrzej Miszczyk, Grażyna Zych, Marcin Ciszak, Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Mieczysław Garus, Angelika Gonera, Mariusz Kepiszak, Andrzej Komarzński, Arleta Kopeć-Belowska, Roman Kubiak, Ewa Leszkiewicz, Dariusz Łochiński, Ewa Michniewicz, Zbigniew Mińczuk, Andrzej Pietrzak, Dariusz Rusin, Krzysztof Ruszczak.

-3 osobową Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Przewodnicząca Anna Molka, Członkowie  Konrad Kania i Krystian Józefczyk.

 12 Delegatów na Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea: Marcin Borkowski, Damian Derewońko, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Gonerski, Rafał Gruza, Mariusz Kepiszak, Tomasz Król, Przemysław Kononiuk, Dariusz Łochiński, Andrzej Miszczyk, Jarosław Soniewski.

10 Delegatów na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność: Zbigniew Mińczuk, Dariusz Łochiński, Tomasz Król, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak, Arleta Kopeć-Belowska, Przemysław Kononiuk, Andrzej Miszczyk.

2 Delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak.

Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KP G. Na wniosek K. Gonerskiego Członkowie KP G w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KP G w składzie: Przewodniczący -Krzysztof Gonerski, Zastępcy Przewodniczącego- Dariusz Gaik i Tomasz Król, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz Kępiszak. Stosowną uchwałą wskazano osoby, którym powierzone będą etaty związkowe przysługujące Naszej Organizacji w kadencji 2018-2022. ( K. Gonerski M. Kepiszak).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poprzednia strona…
Strona 10 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10