Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa.

Komisja przyjęła protokół z ostatniego zebrania oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Prezydium z działalności od ostatniego spotkania.

Tematyka jaka zajmowali się członkowie Komisji :

-wspólna reprezentacja związkowa z Elektrownią Kozienice-projekt porozumienia

-analiza porozumień zawartych -29.06.2008 w Zdroisku- na dzień dzisiejszy Minister Skarbu

   Państwa jeszcze nie podpisał porozumienia trójstronnego.

-ogólnopolska akcja protestacyjna-manifestacja w Warszawie 13.06.2008.Wyjazd

   uzależniony od ustaleń zespołu d.s. branży energetycznej w dniu 5.06.2008.

-uzgodnienie w sprawie działalności socjalnej-pożyczka zdrowotna

- likwidacja samo zatrudnienie w elektrowniach wodnych zgodnie z porozumieniami temat

   powinien zostać załatwiony do końca roku-prezydium spotka się z zainteresowanymi

   osobami.


Wiadomość tą wyświetlono 1982 razy.