Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

W siedzibie związku na ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad ZRG:

1. Prezentacja członków ZRG. Połowa składu ZRG jest nowa, dlatego J.Porwich zaproponował prezentację każdego członka. Prezentacja odbyła się.

2.Po podjęciu uchwały mówiącej o liczebności członków Prezydium, przystąpiono do wyborów. W  tajnych  wyborach do Prezydium wybrano: z-cę Przewodniczącego-skarbnik-W. Rusakiewicz, sekretarza-Sł. Steltmann, Członków Prezydium- G.Czerepowicka, J.Czarnecki, W.Sapór, M.Tymanowski.

3.Wybory do Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych „Viadrina”. Do MRZZ wybrano: M.Bury, J.Czarneckiego, E.Domagalską, K.Gonerskiego, A.Grontkowskiego, K. Hańbickiego, J.Porwicha, B.Szyrwińskiego.

4.Wybory władz „Fundacji dla Solidarności” .Do fundacji wybrano: M.Bury, G.Czerepowicka, E.Domagalską, G.Gronowską, M.Molską, J.Morawca, W.Rusakiewicza, S.Steltmana, L.Szyszłowskiego.

5.Sprwaozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od zjazdu wyborczego.

6.Zapowiedzi wydarzeń. J.Porwich przedstawił wydarzenia jakie zostały zaplanowane w najbliższym czasie.

7.Szkolenia związkowe. W.Rusakiewicz odpowiedzialny za szkolenie w ZRG, zachęcał wszystkich do zgłaszania tematyki szkoleń jakie należałoby przeprowadzić w Komisjach Zakładowych.

8.Wykonanie uchwał WZD. J.Porwich przedstawił działania jakie zostały podjęte w temacie wypłaty zaległych wynagrodzeń dla Pracowników Szpitala w Kostrzynie, oraz zbliżających się wyborów samorządowych.

9. Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Członkowie ZRG zdali relację z sytuacji panującej w ich zakładach pracy. Sytuację tą można podsumować następująco: jest źle, albo bardzo źle.

10.Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG-26.08.2014 r.

Więcej zdjęć

WZD ZRG

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1307 razy.