Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Katowicach w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność odbył się VII Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Głównym celem Kongresu, który odbywał się w Sali konferencyjnej im Lecha Kaczyńskiego było wybranie władz związku na nową kadencję.

Obrady rozpoczęły się od wysłuchania archiwalnej homilii Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie głos zabrał ks. Prałat Czernecki, który w krótkim wystąpieniu podkreślił aktualność problemów zawartych w homilii J. Popiełuszki, oraz poprowadził krótką wspólną modlitwę. Kazimierz Grajcarek w imieniu całego Sekretariatu uroczyście pożegnał  działaczy Sekretariatu Henryka Kowalskiego i Adama Kusia, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.

Po przyjęciu programu , wyborze władz Kongresu, przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego SGiE oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 78 delegatów przystąpiło do wyboru władz SGiE.     

Wyniki tajnych wyborów:

1. Przewodniczącym SGiE ponownie został wybrany Kazimierz Grajcarek

2. Członkami Rady SGiE zostali wybrani między innymi: Krzysztof Słabolepszy MK NSZZ Solidarność Enea  ,Barbara Stefaniak-Gnyp-SKE , Teresa Szkutnik-SKE, Cezary Mąkosa- NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie .  Skład 24 osobowej Rady Sekretariatu uzupełnił K. Grajcarek oraz 8 Przewodniczących Sekretariatów Branżowych (w tym również Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki-Roman Rutkowski).

3.Do 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Mirosława Brzuśmiana-SKE, Piotr Czypionkę, Joannę Dróżdż, Jerzego Kolaśniewskiego, Sławomira Kozłowskiego.

4.Delegaci przyjęli szereg uchwał i stanowisk dotyczących sytuacji w kraju oraz sytuacji w branży górniczo-energetycznej.(w tym również stanowisko Sekcji Krajowej Energetyki dotyczące działań restrukturyzacyjnych w energetyce, stwarzających zagrożenie dla pracowników i odbiorców energii elektrycznej oraz przyczyniających się do likwidacji miejsc pracy).

Więcej zdjęć


Wiadomość tą wyświetlono 1693 razy.