Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.  Po przyjęciu programu zebrania przystąpiono do jego realizacji.

1.Odczytano i przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 28.05.2014r. .

2.Prezydium zdało relację z działań w jakich uczestniczyła KM od ostatniego spotkania. Omówiono między innymi spotkanie w ENEA Centrum ws. Regulaminu Pracy. Przebieg spotkania z prawnikami Zarządu Regionu Wielkopolska ws . toczącego się sporu restrukturyzacyjnego . Omówiono przebieg spotkania w BHU zakończonego podpisaniem   porozumienia płacowego na 2014r. oraz uzgodnienie regulaminu premiowania. Również zdano relację z przebiegu Kongresu SGiE na  którym wybrano nowe władze na kadencję 2014-2018.

3.Spór Restrukturyzacyjny. Na spotkaniu prezydium KM z prawnikami ZR i na podstawie opinii działu prawnego Komisji Krajowej, członkowie KM postanowili przyjąć dalsze procedowanie w tym temacie (szczegóły w biurze „S”) .

4. Społeczna inspekcja pracy. W związku z tegorocznymi wyborami na kadencję 2014-2018 należy dopasować strukturę SIP do struktury organizacyjnej GK.

5.Regulamin Pracy w ENEA Centrum . Zostały wniesione ostatnie poprawki do regulaminu. Jeżeli zostaną one zaaprobowane przez pozostałe strony , będzie można go podpisać.

6.Zebrani zapoznali się z treścią zmian zawartych w Protokole Dodatkowym nr 34. Protokół ten zawiera propozycję zmian zapisów do ZUZP porządkujących sprawy  Sp.  ENEA  SA, ENEA Operator, ENEA Centrum i Sp. Energomiar. Członkowie KM upoważnią prezydium KM do parafowania tego protokołu, po jego uprzednim uzgodnieniu.

7. Grupowe  Pracownicze Ubezpieczenie na Życie w GE ENEA. Po analizie prezentacji przygotowanej przez ENEA , a dotyczącej dwóch  sposobów  dalszego prowadzenia grupowego ubezpieczenia dla pracowników : 1 Przekształcenie obecnego ubezpieczenia w program lojalnościowy PZU Pomoc ; 2 Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i wyłonienie ubezpieczyciela.  Podczas omawiania tego tematu w spotkaniu uczestniczyli : Dyrektor Departament Zarządzania  Ryzykiem  Marcin Kliks ENEA , a PZU reprezentowali Damian Rybka i Beata Szafarz. Goście odpowiadali na pytania  z sali i wyjaśniali kwestie zasadności funkcjonowania podmiotu pod nazwą PZU POMOC  oraz kwestie związane z gwarancją pracowników co do rzetelności i możliwości egzekwowania należnych świadczeń przez pracowników  będących w tym programie. Po konstruktywnej dyskusji zebrani postanowili , że ubezpieczyciel będzie wyłoniony po przez procedurę zamówień publicznych. Tylko ta forma na dzień dzisiejszy daje pełne gwarancje egzekwowania świadczeń  , ponieważ stroną reprezentującą pracowników jest Zarząd  ENEA.

Stosowne pismo w uzgodnieni z innymi organizacjami w tym temacie zostanie przekazane Zarządowi ENEA SA.

8. Przyjęto  uchwały ws  zawarcia Protokołu Dodatkowego do ZUZP  i ws. Regulaminu Pracy ENEA Centrum.

9. Sprawy różne:

- prezydium KM wyjaśni sprawę zamknięcia kas niezgodnie z Regulaminem Pracy  ENEA Operator.

- wyrównywanie stawek płac zasadniczych w ENEA Centrum i ENEA Operator . Sprawę bada PIP.

- apel Dariusza Lissa . Piotr Adamski ustnie odniósł się do treści apelu . Zainteresowany odpowiedź otrzyma na piśmie.

- następne posiedzenie KM  31.07-1.08.2014 we Wrześni .

 


Poprzednie posiedzenie KM NSZZ Solidarność Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 1854 razy.