Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

 492 Pracowników Enea Operator z dniem 1 lipca 2014 zostało przeniesionych do Enea Centrum w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW). Zadania realizowane w Operatorze przez Referat Sprawozdawczości i Obsługi Telefonicznej ,Zakład Rozliczeń i Windykacji, Zakład Obsługi Klienta w Departamencie Sprzedaży Usług Dystrybucji  oraz Pracownicy pracujący w  w/w komórkach zasilili grono „zesłańców” przeniesionych do Enea Centrum. Wcześniej taka akcja odbyła 1 stycznia i 1 marca 2014 r.

Pracodawcy lawirując miedzy zapisami Ustawy o związkach zawodowych odmawiają stronie związkowej zawarcia porozumienia na okoliczność przenoszenia do innego pracodawcy. Zgodnie z art.26/3 Ustawy o związkach zawodowych jeżeli pracodawcy przy przenoszeniu Pracowników „zamierzają podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia Pracowników, obowiązani są do podjęcia negocjacji w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie”.

Koronnym argumentem  pracodawców jest to ,że przenoszenie nie zmienia warunków zatrudnienia i przenoszonym pracownikom nic się nie dzieje.

Wiemy, że to jest nieprawda , np. Pracownicy Enea S.A. tracą na dodatku szkodliwym, Pracownicy Operatora tracą opiekę medyczną oraz zmienia się im godziny pracy.

Wcześniejsze protesty: spór zbiorowy, wezwania do podjęcia rokowań, powołanie Komitetu Protestacyjno-strajkowego, oflagowanie, pogotowie strajkowe, referendum Strajkowe, okupacja siedziby Enea S.A., dwugodzinny Strajk nie przyniosły spodziewanego efektu tj. zawarcia Porozumienia gwarantującego zachowanie dotychczasowych uprawnień u nowego pracodawcy.

Jakie działania należy jeszcze podjąć? Czy stać nas na inne skuteczne  protesty?

PROTESTY CUW


Wiadomość tą wyświetlono 2233 razy.