Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 30 Marzec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Zakładu Transportu EP (ZT) doszło do spotkania stron dialogu społecznego w EP PUE Energobud.  W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciele ZT. Zebranie  rozpoczęło się od krótkiej prezentacji nowo wybranego Zarządu Energobudu , oraz przedstawieniu się wszystkich uczestników spotkania. Prezes Zarządu Energobudu  Ł. Powierża  przedstawił plan połączenia spółek Energobud i ZT. Połączenie ma nastąpić od 1.09.2014 r. poprzez inkorporację ZT przez Energobud. Strona społeczna bazując na wcześniejszych doświadczeniach w Grupie Kapitałowej Enea, zaproponowała spisanie porozumienia w trybie art. 26/3 Ustawy o związkach zawodowych,  gwarantującego niepogorszenie warunków pracy Pracownikom przenoszonym do Energobudu. Pracodawcy poinformowali, że nie widzą podstaw do zawarcia w/w porozumienia. Jak oświadczyli,  celem inkorporacji jest  poprawa kondycji ZT a nie jego likwidacja. Drugim tematem poruszanym w trakcie spotkania była  nagroda na Dzień Energetyka. Niestety  w tej kwestii nie udało się nie dokonać żadnych ustaleń . Rozmowy mają być kontynuowane 5.08.2014 r. w Gronówku.

W toku negocjacji 5.08.2014 r. ustalono,że nagroda na Dzień Energetyka wyniosła 881, 32 zł.  ( zgodnie z zapisami ZUZP). W Centrum Operatorze i Enea S.A. nagroda wyniosła 1510 zł.Wiadomość tą wyświetlono 1855 razy.