Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 30 Marzec 2020r.
Drukuj

We Wrześni na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea. Przed  rozpoczęciem obrad członkowie KM  uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji zmarłego 1.08.2011 r. Pawła Balcerowskiego  , oraz  udali się na Cmentarz Komunalny  by  wspólnie  pomodlić się i zapalić znicze na grobie Pawła. 

Po uroczystościach związanych z 3 rocznicą śmierci Pawła, członkowie Komisji  przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Tematyka poruszana podczas obrad KM:

1.Protokół  z 1.07.2014 r. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z ostatniego zebrania KM

2. Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium   zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Enea oraz w Kraju od ostatniego posiedzenia   KM.

3.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy( SIP). Obecna kadencja SIP dobiega końca. We wrześniu przeprowadzone zostaną wybory na nową kadencję. Treść Regulaminu Wyborów SIP została już uzgodniona. Trzeba jeszcze uzgodnić strukturę SIP w GK Enea oraz harmonogram wyborów. Członkowie KM wytypowali osoby do opracowania i uzgodnienia w/w dokumentów.

4.Pielgrzymka do Częstochowy. Przewodniczący Duszpasterstwa NAZARET przedstawił program 29 Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy oraz omówił przygotowania do uczestnictwa w niej Pracowników GK Enea.

5.Grupowe ubezpieczenia. W listopadzie 2014 kończy się okres na jaki zostało zawarte ubezpieczenie typu P dla Pracowników GK Enea. Pracodawca rozpoczął przygotowania do przetargu na grupowe ubezpieczenie na kolejne trzy lata. KM wytypowała swojego przedstawiciela do komisji przetargowej.

6.Centrum Usług Wspólnych (CUW). Regulamin Pracy –wersja podpisana przez stronę związkową nie została jeszcze podpisana przez pracodawcę w Enea Centrum (EC). Brak służb BHP w EC. Część pracowników, którzy przeszli do EC nie mieści się w tabeli płac zasadniczych. Prezydium wystąpi do Zarządu EC o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz  podejmie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

7. Akcja protestacyjna. Dotychczasowe protesty  (okupacja siedziby Enea S.A., referendum strajkowe, dwugodzinny strajk)  nie spowodowały zmiany postępowania strony zarządów. Nie uznanie sporu zbiorowego uniemożliwia prowadzenie rokowań. Istnieje ryzyko powstawania dzikich strajków. Odpowiedzialność za taką sytuację ponoszą pracodawcy. Rozważano ewentualne dalsze protesty. Nasze postępowanie będzie uzależnione od postawy zarządów  oraz  innych organizacji związkowych.

8. Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008. Pracodawcy nie zamierzają wypłacić kwoty 14,5 mln. zł dla pracowników nie posiadających praw do akcji. Dodatkowo utrudniają dochodzenie swoich praw przed Sądami. ( mimo kilkukrotnych wezwań do udostępnienia list pracowników zatrudnionych po komercjalizacji, do dziś nie dostaliśmy tych list).Podjęliśmy działania prawne celem zmiany tej sytuacji.

9.Sytuacja w spółkach GK Enea. Członkowie Prezydium oraz przedstawiciele spółek przedstawili sytuację w tych podmiotach.

 

Poprzednie posiedzenie KM


Protesty CUW

 

P.Balcerowski


Wiadomość tą wyświetlono 1545 razy.