Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 30 Marzec 2020r.
Drukuj

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu programu zebrania przystąpiono do jego realizacji. Tematy poruszane podczas zebrania KP:

1.Protokół z 27 maja 2014. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z ostatniego zebrania Komisji.

2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji stosowną uchwałą przyjęto kolejne 2 osoby.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

4.Społeczna Inspekcja Pracy (SIP). We wrześniu odbędą się wybory SIP w Operatorze. Przedstawiono proponowaną strukturę SIP w GK Enea. Uchwała w/s  kandydata KP Gorzów Wlkp. na Zakładowego SIP zostanie podjęta po wyborze SIP w Rejonach Dystrybucji.

5. Grupowe ubezpieczenia. W listopadzie 2014 kończy się okres na jaki zostało zawarte ubezpieczenie typu P dla Pracowników GK Enea. Pracodawca rozpoczął przygotowania do przetargu na grupowe ubezpieczenie na kolejne trzy lata. O tym temacie będziemy jeszcze rozmawiać po zakończeniu procedury przetargowej.

6. Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum ( EC). Część pracowników, którzy przeszli do EC nie mieści się w tabeli płac zasadniczych( płaca minimalna). Prezydium Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea podjęło już działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

7.Budżety Oddziałów Dystrybucji w Operatorze. Przew. KP zdał relację z trzech spotkań w Operatorze dotyczących ustalenia budżetów komórek organizacyjnych. Zakończyły się one przejęciem propozycji pracodawcy. Członkowie KP zapoznali się z uzgodnionym budżetem dla OD Gorzów Wlkp.

8.Składki związkowe. Powstanie CUW spowodowało zamieszanie związane z potrącaniem i przelewaniem składek związkowych. Komisja zapoznała się z ustaleniami jakie w tym temacie zapadły na Prezydium KM.

9.Wybory samorządowe. Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność tworzy listy wyborcze do samorządów. Osoby chętne do działalności w samorządach mogą się zgłaszać do siedzib związku.

10.Sytauacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz BHU zapoznali członków KP z  sytuacją w tych spółkach. W Energobudzie od sierpnia chcę się zabrać  kierowcom dodatek za prowadzenie, oraz nie stosuje się zasad związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo występują problemy w zaopatrzeniu w środki czystości. Temat przekazano Prezydium KM.

11.Zapomogi. Trzem członkom naszej organizacji, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.

12.Turniej Solidarności w piłce nożnej. 30.08.2014 odbędzie się XXII edycja naszego turnieju. Drużyny można  zgłaszać do Sekretarza KP.( szersza informacja w tym temacie na naszej stronie: Menu-Organizowane przez nas imprezy.)

13. Sytuacja w związku. Członkowie KP z niepokojem obserwują jak łamanie prawa przez pracodawców w Enea, nie spotyka się z należytą reakcją Komisji Międzyzakładowej, która ma koordynować działania mające na celu zmuszenie Zarządów do respektowania zawartych wcześniej porozumień. Na następne posiedzenie KP ma zostać zaproszone Prezydium KM.

Ostatnie posiedzenie KP

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1493 razy.