Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 17 Wrzesień 2019r.
Drukuj

W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów (ZRG) NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania ( 26.08.2014)  przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Wybory samorządowe. Jarosław Porwich zapoznał członków ZRG ze sprawami organizacyjnymi związanymi z powołaniem Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Osoby chętne do pracy podczas wyborów samorządowych 16.XI.2014 r. w Obwodowych Komisjach Wyborczych ( OKW) mogą się zgłaszać do ZRG do dnia 17.10.2014 r. ( wynagrodzenie dla członków OKW wynosi 300 zł.).Osoby chętne do kandydowania do władz samorządowych również mogą się zgłaszać do ZRG. Władzom regionalnym zaprezentowali się: Kandydat na Prezydenta Gorzowa Wlkp. -Ireneusz Madej oraz kandydat na burmistrza Dobiegniewa –Grzegorz Pawlak.

2.Informacja na temat powstania kolejnej organizacji związkowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach.

3.Szkolenia związkowe. Aktualnie prowadzone są szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz ABC Związkowca. Osoby chętne do uczestnictwa w tych szkoleniach mogą się zgłaszać do siedzib związku.

4.Relacja z wydarzeń od ostatniego zebrania:- obchody Święta Solidarności, pikieta przed siedzibą Lidla w Jankowicach.

5.Zapowiedzi wydarzeń: -8-9.10.2014 XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Bielsku Białej, 19.10.2014 -30 rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki-Msza Święta o godz. 10.30 w Katedrze Gorzowskiej.

6.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Członkowie ZRG zapoznali się z sytuacją w :Szpitalu w Kostrzynie, PKS Słubice, Arctic Paper , Enea, PPHU Drewit. Obserwujemy stały trend polegający na zmniejszaniu zatrudnienia i inwestowaniu dobrych wyników osiąganych przez niektóre firmy w likwidację miejsc pracy-Pakiety Dobrowolnych Odejść. Po dwóch latach od wyroku sądowego udało się odzyskać kwotę ponad 2 mln. zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szpitalu w Obrzycach.

7. 22.09.2014 Ukonstytuowała się Regionalna Komisja Rewizyjna ZRG NSZZ Solidarność  ( RKW) . Przew. RKW została Ewa Domagalska, jej zastępcą został Piotr Bogusławski. Członkowie RKW: Wiesław Antonowicz, Leszek Szyszłowski, Mariusz Kępiszak.

8. Trwa konkurs organizowany wspólnie prze Państwową Inspekcję Pracy i ZRG na najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Wpłynęły trzy kandydatury. Lista jeszcze otwarta -można zgłaszać kandydatury.

9.Ustalono termin następnego posiedzenia  ZRG – 28.10.2014 r.

Po zakończeniu zebrania, delegacja ZRG wraz z Pocztem Sztandarowym udała się na Cmentarz Komunalny w Gorzowie Wlkp. Uczestniczyliśmy w pogrzebie Radosława Łotoczko Zasłużonego Działacza NSZZ Solidarność z Zakładów Mechanicznych „URSUS” w Gorzowie Wlkp.

Wcześniejsze posiedzenie ZRG


Wiadomość tą wyświetlono 2330 razy.