Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 17 Wrzesień 2019r.
Drukuj
1.10.2014 Służby HR przeniesione do CUW.
Dodano: 2 Październik 2014r. 16:11

Niestety  proces przenoszenia pracowników do Enea Centrum w ranch projektu Centrum Usług Wspólnych  nadal trwa. Tym razem nastąpiło przeniesienie:-

1.Z Enea S.A.  -zadań i funkcji realizowanych przez  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi  ,(poza funkcjami z obszaru Polityki i Rozwoju HR oraz zadaniami związanymi z bezpośrednią współpracą pracodawcy ze związkami zawodowymi). Z Enea S.A. przeniesiono 14 Pracowników.

2 Z Enea Operator -Departament Spraw Pracowniczych  (Biuro Kadr -w całym zakresie wykonywanych funkcji, Biuro Szkoleń- w całym zakresie wykonywanych funkcji, Biuro Administracji i Logistyki-w zakresie funkcji HR związanych z obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzeniem zagadnień związanych z ekwiwalentem pieniężnych za taryfę pracowniczą ,  Biuro Komunikacji i Rozwoju HR w zakresie związanym z funkcjami HR, w szczególności związanych z funkcjami obsługi umów medycyny pracy oraz sanatorium ( bez przenoszenia etatów). Do CUW przeniesiono również Zakłady Spraw Pracowniczych i Obsługi Administracyjnej w Oddziałach Dystrybucji. W OD Gorzów Wlkp. –Wydział Spraw Pracowniczych w całym zakresie wykonywanych funkcji, Wydział Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w zakresie zadań i funkcji związanych z HR ( w szczególności taryfa pracownicza, medycyna pracy, okulary ochronne, proces adaptacji) oraz zadania związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych bez przenoszenia etatów.

W sumie z Enea Operator przeniesiono 62 Pracowników.

Protesty w sprawie  CUW nie przyniosły zmiany postępowania pracodawców GK Enea. Kolejna grupa Pracowników przeniesiona została do Enea Centrum bez stosownego porozumienia ze stroną związkową.

Wcześniejsze przejęcia

Protesty przeciwko CUW


Wiadomość tą wyświetlono 1950 razy.