Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj
24.10.2014 Obradowała Rada KSE NSZZ Solidarność
Dodano: 28 Październik 2014r. 08:02

W siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski. W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (SGiE) Kazimierz Grajcarek.

Przewodniczący KSE Roman Rutkowski przedstawił temat poruszony na spotkaniu Prezydium ws. protokołów wyborczych WZD z dn. 30.05.2014r. Na wstępie omówiono przygotowany materiał dot. protokołów, ankiet, składek oraz finansowania KSE.  Przewodniczących KZ zobowiązano do zaktualizowania danych umieszczanych na stronie KSE a dotyczących ich komisjach zakładowych .

Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek zabierając głos odniósł się do publikacji i krytycznych uwag członka  KSE po Kongresie SGiE dotyczących działań w sprawie wypowiadania przez pracodawców PUZP.

W sprawie redukcji emisji CO2 Przewodniczący przedstawił rolę jaką spełnił nasz związek-Rada SGiE w imieniu KK w akcji przeciwko nowej polityce energetyczno-klimatycznej Unii zakładającej redukcję emisji CO2 w wysokości 40 proc. do 2030 r. (względem 1990 r.). Obowiązujący obecnie cel redukcji, to jest 20%. do 2020 r.

Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, NSZZ” Solidarność” głosowała przeciw wspólnej uchwale popierającej wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Komisję Europejską. Podobnie zachowały się  pozostałe polskie centrale: Forum ZZ i OPZZ.

Roman Rutkowski i Kazimierz Grajcarek przedstawili i omówili temat występowania stron pracodawców z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Energetyce po rozwiązaniu się Związku Pracodawców. W dniu 18.09.2014 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Energetyki i Sekcji Elektrowni i  Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”. Prezydia obu Sekcji podjęłydecyzję o przygotowaniu projektu harmonogramu działań. Na znak protestu wystosowano apel o oflagowanie obiektów energetycznych w kraju. Odbyło się spotkanie Strony Społecznej zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

Wystosowano odpowiednie pisma o spotkanie do Ministerstw Gospodarki i Skarbu Państwa oraz Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku braku dialogu zostanie wystosowane pismo do Pani Premier RP. Omówiono projekt stanowiska do Komisji Krajowej i Pani Premier.

Podjęto decyzję o nadzwyczajnym spotkaniu Rady KSE w dn. 12.10.2014, na które zostanie zaproszony  przedstawiciel Komisji Krajowej. Członkowie Rady przygotują stanowiska swoich komisji dot. PUZP. Omówiono konflikt w grupie PGE (Łódź- Miasto) w dotyczący wypowiadania przez pracodawcę umów o prace w trybie Art.52.

Źródło: NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Poprzednie posiedzenie Rady

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1563 razy.