Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. (RD) spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP) Tematyka Obrad:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania (KP). Zebrani wysłuchali i jednogłośnie przyjęli protokół z Sulęcina z 1.10.2014 r.

2 Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Podsumowano wybory Wydziałowych SIP. W tajnych wyborach wyłoniono kandydata na Zakładowego SIP z ramienia KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Został nim Zbigniew Mińczuk z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wybory ZSIP odbędą się 19.11.2014 r.

4.Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność(KZD) . Przew. KP zdał relację ze KZD jaki odbył się w Bielsku Białej . Głównym celem zjazdu był wybór władz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.(KK) Przew. KK ponownie został wybrany Piotr Duda. Historycznym faktem  dla Naszej Organizacji jest wybór K. Gonerskiego na członka KK.

5.Restrukturyazcja Operatora . Komisja z  niepokojem przyjmuje próby obchodzenia zawartych porozumień w ramach indywidualnych rozmów z pracownikami.  Zapowiedziana zmiana miejsc pracy dla Pracowników PE i RDR stanowi złamanie Porozumienia z Zielonej Góry z 2002 r.. Bardzo negatywnie oceniono działania  Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea w tym temacie.

6.Centrum Usług Wspólnych ( CUW).Zebrani wysłuchali informacji na temat spotkania dotyczącego CUW, jakie odbyło się w Poznaniu 23.10.2014 r. Wcześniejsze deklaracje o pełnym bezpieczeństwie Pracowników przenoszonych do Enea Centrum okazały się obietnicami bez pokrycia. Potrzebne są spotkania w tym temacie z zainteresowanymi Pracownikami .

7. Sytuacja w pozostałych spółach grupy Enea. Przedstawiciele Energobudu i BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.

8.KP podjęła decyzję o organizacji:- Turnieju Bowlinga o puchar NSZZ Solidarność -29.11.2014 r.,- spotkań „opłatkowych” dla Delegatów KP Gorzów Wlkp. oraz Koła Rencistów i Emerytów. Postanowiono wesprzeć akcję „Szlachetna Paczka” i ufundować prezenty dla dwóch  potrzebujących rodzin.

9.Zapomoga losowa. Członkowi Naszej Organizacji , który potrzebuje pomocy, udzielono zapomogi losowej.

10.Wybory Samorządowe. Zaapelowano do wszystkich Pracowników oraz ich rodzin o udział w wyborach samorządowych ( 16.11.2014 r.) , i wsparcie kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Na spotkanie KP przybył kandydat na Prezydenta Gorzowa Wlkp. Ireneusz Madej i przedstawił wizję swojej ewentualnej prezydentury. Były też pytania, oraz oczekiwania związane ze zbliżającymi się wyborami.  Spotkanie można podsumować jednym zdaniem: W Gorzowie Wlkp. czas na zmiany.

10. Spotkanie z Pracownikami RD . Na otwartym zebraniu członkowie  Prezydium KP zrelacjonowali sytuację panującą w grupie Enea. W pierwszej części spotkania uczestniczył również  I. Madej. Od nowo wybranych władz samorządowych i związkowych  Pracownicy oczekują obrony istniejących miejsc prac , oraz tworzenie nowych miejsc pracy w Naszym Regionie.

Poprzednie posiedzenie KP

Restrukturyzacja Operatora

Nowa struktura Enea Centrum

KZD

 


Wiadomość tą wyświetlono 1629 razy.