Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

 

W Zielonej Górze pierwszy raz po wakacjach obradowała Komisja Międzyzakładowa.

Członkowie KM po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania zajęli się następującymi tematami:

-nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) dla Enea –Operatora-zapoznano się z  

 aktualnym stanie negocjacji układu.

-interpretacja nr 10 do ZUZP –posiłki profilaktyczne-do stosowania.

-problemy z wypłatą ekwiwalentu za deputat energetyczny w niektórych spółkach córkach –

  upoważniono Prezydium do napisania  pisma w tej sprawie,

-różne zasady wynagradzania w spółce ENEOS- Prezydium zajmie się tym tematem,

-ubezpieczenia pracownicze typu P- do 15.września będą zbierane ankiety od pracowników 

  celem poznania oczekiwań i sporządzenia później oferty,

-struktura związku- odprowadzanie składek (BHU)-tematem zajmie się Komisja Rewizyjna,

-łączenie spółek transportowych w Gorzowie-upoważniono Prezydium do wynegocjowania

 stosownych porozumień celem zabezpieczenie interesów pracowniczych w procesie łączenia,

-podsumowanie manifestacji w Warszawie-wystosowano pismo do Sekcji Krajowej 

  Energetyki NSZZ „S”- celem przyspieszenia dalszych etapów ogólnopolskiej akcji 

  protestacyjnej,

-przyszłość majątku socjalnego i spółek socjalnych-ustalono ,że ewentualne plany w tych 

  sprawach będzie opiniowała cała Komisja –a decyzja zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu

  Delegatów ,będzie należała do delegatów

Pismo do SKE-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 1649 razy.