Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego (RDS) powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.

W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego.  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w RDS reprezentować będą:
1. Piotr Duda, 2. Wojciech Ilnicki, 3. Bogdan Kubiak, 4. Andrzej Kuchta, 5. Jarosław Lange,6. Henryk Nakonieczny, 7. Waldemar Sopata,8. Leszek Walczak.

Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS. 

Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. Dialog w KT był pozorowany, a rząd jedynie komunikował swoje decyzje.  - Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym - przypomina szef "Solidarności". - Dziś okazuje się, że bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie powstała. Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczącego.

Więcej o RDS


Wiadomość tą wyświetlono 1078 razy.