Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się Delegaci PKZP .Podczas spotkania odbyły się  wybory uzupełniające do Zarządu Kasy, oraz wybrano nową Przewodniczącą PKZP- Janinę Żółkiewską oraz   a V-ce Przewodniczącą Agatę Kimon.

Podjęto uchwałę zwalniającą z obowiązku wpłacania comiesięcznych wkładów członkowskich przez emerytów i rencistów.

Ze względów prawnych podjęto  również uchwałę w sprawie połączenia z dniem 01.01.2016r. Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w jedną Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Grypy Kapitałowej ENEA.PKZP w Gorzowie Wlkp. organizacyjnie stanie się Oddziałem MPKZP ENEA , ale jej funkcjonowanie niewiele się zmieni i co najważniejsze  zachowa swoją niezależność  w najważniejszych kwestiach.

Dotychczasowy Statut stanie się Regulaminem, gdzie nadal będą określone warunki i wysokość udzielanych pożyczek, i warunki ich spłaty. Nadal pracownicy poprzez wybranych przez siebie delegatów będą mieli wpływ na funkcjonowanie Kasy.

Największa zmiana będzie dotyczyła pracowników RD2, RD3, RD4 i RD5. Pracownicy tych Rejonów od 01.01.2016r. podpisane wnioski o pożyczkę będą przesyłali do Gorzowa do Małgorzaty Brałko  - księgowej (oryginał lub skan).  Pożyczka będzie przyznawana  około 10-każdego miesiąca i w tym czasie przelewana na konto.  Do PKZP w Gorzowie należy 476 osób, przypominamy, że  nie ma żadnych „kolejek” i pożyczki są przyznawane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1631 razy.