Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

Ostatni „występ” strony pracodawcy, próba złamania zawartego 29.12.2014  porozumienia dotyczącego wigilii 2015 r. , plany restrukturyzacji wiążącej się ze zmianą warunków pracy bez stosownych uzgodnień w Enea Centrum oraz pojawiające się informacje o podobnych planach  podejmowanych przez zarządy spółek GK Enea zmusiły przedstawicieli NSZZ Solidarność  Enea do zajęcia oficjalnego stanowiska, sprzeciwiającego się takim działaniom zarządów. W przyjętym stanowisku podkreślono, że:

Taki sposób pozoracji „dialogu społecznego” został jednoznacznie oceniony przez Polaków 25 października 2015. Stosujący go już niebawem zostaną odsunięci od władzy. Wygrała idea bycia blisko ludzi, słuchania ich, potrzeby dobrej zmiany, zmiany dotyczącej spraw zwykłych ludzi.  22 października 2015 r. powstała Rada Dialogu Społecznego, przywracająca dialog obywatelski i pracowniczy w całym kraju.

Liczyliśmy na to, że Pracodawcy GK Enea zauważyli te fakty i zmienią swoje postępowanie, bowiem czas pozorowanego dialogu polegającego na komunikowaniu stronie społecznej i pracownikom swoich decyzji skończył się bezpowrotnie. W tej sytuacji zgłaszamy żądanie powstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych prowadzonych na dotychczasowych zasadach. Prowadzenie dalszej restrukturyzacji, w czasie konstytuowania się nowego Rządu RP, który niebawem określi nową politykę społeczno – gospodarczą przywracającą konstytucyjną zasadę społeczeństwa obywatelskiego, wydaje się działaniem prowokacyjnym i dywersyjnym i dlatego wzywamy Państwa do powstrzymania swych autorskich pomysłów do czasu ich akceptacji, bądź odrzucenia przez nowy obóz polityczny.

Stanowisko kierowane do Zarządu Enea S.A. i spółek GK Enea do wiadomości otrzymali również: - Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. desygnowani przez Pracowników.- Rada Dialogu Społecznego - Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Pełna treść stanowiska

Ostatnie spotkanie w Enea Centrum

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1659 razy.