Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

Średnie roczne wynagrodzenie prezesów spółek energetycznych to 1 276 174 zł

Na podstawie danych pochodzących z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku” Forsal.pl przedstawił analizę wynagrodzenia prezesów spółek energetycznych i surowcowych.

Wśród spółek energetycznych najwięcej zarobili prezesi firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii, a najmniej szefowie elektrociepłownie. Średnie roczne wynagrodzenie prezesów w całej branży energetycznej wyniosło 1 276 174 zł. Płace prezesów elektrociepłowni były o 22 proc. niższe od średniej w branży energetycznej, natomiast szefów spółek zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją o prawie 24 proc. wyższe - czytamy w Forsal.pl.


Zamieszony przez Forsal.pl wykres średnich rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów w spółkach z branży energetycznej i surowcowej pochodzący z opracowania własnego Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”.Forsal.pl przedstawił również sporządzony przez Sedlak & Sedlak ranking wynagrodzeń prezesów zarządów spółek energetycznych i wydobywczych przygotowany na podstawie opracowania „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku” .


Cześć ujętych w zestawieniu osób nie piastuje już zajmowanych wcześniej stanowisk. Forsal.pl zwraca jednak na uwagę wyniki, jakie spółki osiągały w czasie, gdy byli one jeszcze ich prezesami. Tauron kierowany przez Dariusza Luberę, który stracił swoje stanowisko w październiku, osiągnął w ubiegłym roku prawie 1,2 mld zysku netto. Energa, którą zarządzał Mirosław Bieliński osiągnęła w tym czasie rekordowy zysk netto wynoszący ponad 1 mld zł. W przypadku Katarzyny Muszkat kierującej ZEPAK, w ciągu roku zysk tej spółki zmniejszył się już jednak z 232 mln zł do 78 mln zł.

Stosunek płacy prezesa do przeciętnego wynagrodzenia w spółce (Pay ratio)

Stosunek wynagrodzenia prezesa zarządu do przeciętnego wynagrodzenia w spółce (za okres 12 miesięcy) nazywany jest pay ratio. Niestety, nie wszystkie spółki podają w raportach wartość przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, dlatego w zestawieniu ujęte zostały tylko cztery spółki. Pay ratio w zachodnich firmach często przekracza wartość 100. Jak widać z poniższej tabeli, w Polsce te wartości jeszcze nie są tak duże. Największa różnica w wysokości wynagrodzenia prezesa i przeciętnego pracownika miała miejsce w ENERGA SA. Prezes zarobił tam aż 18 razy więcej niż przeciętny pracownik. Najmniejsza różnica dotyczy JSW. Prezes zarobił tam niecałe 10 razy więcej niż przeciętny pracownik. W tym miejscu należy przypomnieć, że Energa osiągnęła w zeszłym roku rekordowe wyniki finansowe, a JSW poniosła dużą stratę finansową.

Żródło:Forsal.PL

Piszący artykuł na Forsal powołując się na stosunek (Pay ratio) w firmach zachodnich i w Polsce  zapomniał, że w Polsce obowiązuje ustawa Kominowa. Zgodnie z ustawą  miesięczne wynagrodzenie członków zarządów spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, nie może wynosić więcej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. (w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4138,58 zł.) 6 razy  4138,58=24831,48 zł.-tyle z godnie z ustawą kominową mogą zarabiać prezesi w/w spółek.

Prezes K.Zamasz zarabia 158 333 zł. miesięcznie, przy 22 dniach roboczych 7 197 zł. dziennie.

 

K.Zamasz mecenas kultury i dziedzictwa narodowego.

Atomowe zarobki dla wybranych.


Wiadomość tą wyświetlono 4580 razy.