Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

W sali konferencyjnej „Hotelu 500” w Tarnowie Podgórnym  spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES). W  Poznaniu na Strzeszyńskiej wszystkie salki były zajęte ( pracują „reformatorzy”, oraz odbywają się szkolenia z SAP-a , po jego wprowadzeniu od 1.11.2015 r.!!!). O spotkanie w związku z nawarstwiającymi się problemami i plotkami mocno zabiegały związki zawodowe.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1.Wyniki osiągane przez ES. Przedstawiono bardzo dobre wyniki spółki (dużo lepsze od zakładanych) w rozbiciu na komórki organizacyjne i poszczególne składniki płacowe.

2.Czy ES zamierza wejść w CUW, jeżeli tak to kiedy i jak ma to się odbyć? Zarząd planuje od 1.01.2016 przekazać do Enea Centrum zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa  i Pracowników zajmujących się kadrami i księgowością. Zmiana pracodawcy dotyczyć może ok 26 Pracowników (liczba ta może ulec zmianie). Czy w związku z tym zarząd ES zamierza zawrzeć ze związkami stosowne porozumienie? Nie takiego porozumienia nie planuje się, ma to się odbyć analogicznie jak wcześniej. Czy to jest decyzja Zarządu ES, czy może kogoś innego? „To jest niefortunne pytanie”. Czy  pracodawcy znane jest stanowisko KM NSZZ Solidarność Enea z 6.11.2015 r. ws wstrzymania działań restrukturyzacyjnych nie uzgodnionych ze stroną społeczną? Stanowisko dotarło do ES, ale uprawnień właścicielskich zarząd nie zamierza uzgadniać ze związkami.

3.Co dalej z umową przyłączeniową? Umowa z Enea Operator będzie kontynuowana, aktualnie negocjowane są szczegóły tej umowy.

4.Sprawy płacowe. Kiedy zostanie wypłacona kwota 500 zł wynikająca z porozumienia płacowego z sierpnia 2015 r. oraz jak zarząd ustosunkuje się do pisma związków ws wypłaty nagrody świątecznej? Zarząd aktualnie pracuje nad tymi tematami.

5.Plany inwestycyjne. Wnioski z oddziałów np. dotyczące zakupu środków transportu, są później zmieniane, nie wiadomo przez kogo? Zarząd stwierdził ,że nie jest to temat na dzisiejsze spotkanie.

6.Szkolenia. Strona społeczna widzi koniczność przeszkolenia Pracowników z nowych programów informatycznych -SAP. Szkolenia na bieżąco się odbywają i będą kontynuowane.

7.Działaność Zakładu Transportu. Trwa analiza opłacalności tego typu działalności. Prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić działania reorganizacyjne, w tym również przekwalifikowanie Pracowników.

8. Usługa sprzątania  OD Bydgoszcz w Enea Operator. Zarząd chce utrzymać tego typu działalność, trwają uzgodnienia z Operatorem

9.Środki ochrony osobistej i środki czystości. Strona związkowa zwróciła uwagę na niską  jakość tych środków oraz opóźnienia w ich dostarczaniu. W komisjach zakupowych brak przedstawicieli SIP. Sprawa do wyjaśnienia.

10.Umowy śmieciowe w ES. W Zielonej Górze nadal 4 osoby pracują na umowach śmieciowych, czy nie można ich zamienić na umowy o pracę? Umowy będą zrealizowane do końca okresu na jaki zostały zawarte, później może da się je zamienić.

11.Nazewnictwo stanowisk, nowe angaże, dodatek za prowadzenie pojazdu. Zespół roboczy zakończył pracę, powstał protokół dodatkowy do ZUZP który został przekazany do PIP w Poznaniu.

12. Profilaktyka sanatoryjna. Uzgodniono limit skierowań do sanatorium na 201 6 r.-50.( poziom roku 2015).

13. Posiłki profilaktyczne. Uzgodniono wysokość ekwiwalentu na sezon 2015/16.-11.90 zł. ( poziom sezonu 2015/15).

14.Restrukturyzacja, czy planowane jest łączenie Oddziałów? Powstała koncepcja, która zakłada połączenie od 1.01.2016 Oddziałów. Z 10 Oddziałów z połączenia mają powstać cztery: Szczecin-Gorzów, Leszno-Zielona Góra, Bydgoszcz-Piła, Gniezno-Poznań. EWiNN i Zakład Transportu mają zostać Pionami ES. Celem tych działań ma być zwiększenie liczby Pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Związki zawodowe dostaną szczegółowe opracowanie dotyczące tej tematyki, i będą mogły się na ten temat wypowiedzieć na następnym spotkaniu.

15. Opieka medyczna w palcówkach MSWiA, kiedy Pracownicy ES zostaną nią objęci? Podobno trwają uzgodnienia w tym temacie na szczeblu całej GK Enea.

16.PDO- ile osób skorzystało z ofert pracodawcy w ES? Informacja w tym temacie zostanie przekazana na następnym spotkaniu.

17.Budżety związkowe na 2015 r. wynikające z zapisów ZUZP. Jaka jest ich wysokość? Temat dyskutowany w ramach GK Enea, wymaga sprawdzenia. Temat na następne spotkanie.

18.Fundudsze prywatyzacyjne, co się z nimi stało? Fundusze są na koncie spółki.

Ze względu na ważność tematów do uzgodnienia oraz upływający czas strona społeczna widzi konieczność pilnego spotkania się jeszcze w listopadzie. Pracodawca zaproponuje termin spotkania drogą elektroniczną.

Poprzednie spotkania w ES

Uwaga na porozumienia zmieniające

Stanowisko NSZZ Solidarność Enea ws restrukturyzacji

Porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie zmieniające


Wiadomość tą wyświetlono 2839 razy.