Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

 

W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA, w obradach Komisji  uczestniczył członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk oraz Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy.  Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy spotkani uczcili  pamięć zmarłych   Przewodniczących NSZZ "S" z Oddziału Dystrybucji z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po zapaleniu zniczy na grobach kolegów oraz uczestnictwu we mszy świętej w intencji zmarłych w kościele w  Wierzchucinku udano się do Pieczysk by kontynuować zebranie Komisji. Tematyka obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Gorzowie Wlkp. (16.10.2015r.)

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

3.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przekazano informacje ze spotkań w Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka oraz plany kolejnych spotkań.

4. Plany restrukturyzacji. Spotkania jakie odbyły się w EC i ES potwierdziły prowadzenie  przez pracodawców pozorowanego dialogu.  Od 1.01.2016 planowane są kolejne restrukturyzacyjne zmieniające warunki pracy i płacy. Zarządy nie zamierzają zawierać porozumień  gwarantujących bezpieczeństwo pracowników w planowanych zmianach. Protest KM z 6.11.2015 nie przyniósł zmiany postępowania pracodawców. Omówiono działania jakie podejmie Prezydium w najbliższym czasie w celu zmiany tej sytuacji.

5.Skarga na działalność Państwowej Inspekcji Pracy  w Poznaniu. Zapoznano zebranych ze skargą skierowaną do Głównego Inspektora Pracy złożoną przez Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.

6. Porozumienie ze Zdroiska gwarantujące świadczenie pieniężne Pracownikom, którzy nie nabyli praw do akcji. Związek udzieli pomocy prawnej Pracownikom, którzy zechcą dochodzić swych praw przed Sądami.

7.Likwidacja dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. W Operatorze zarząd rozpoczął akcję likwidacji dysproporcji płacowych. Kierownicy PE i Dyspozytorzy to pierwsze grupy objęte tym programem. Czekamy na pozostałe grupy zawodowe.

8. System informatyczny SAP. Wprowadzenie nowego systemu informatycznego SAP bez stosownych testów i szkoleń doprowadził do TOTALNEGO CHAOSU :-wyjazdy służbowe bez delegacji –brak możliwości ich zarejestrowania, brak rozliczeń delegacji-kredytowanie Enea przez Pracowników, urlopy wypoczynkowe nigdzie nie ewidencjonowane -SAP HR nie działa. Zamiast swoimi obowiązkami Pracownicy zajmują się próbami obsługi SAP-a, który w wielu elementach nie działa.

 

9.Nagroda świąteczna. Czekamy na odpowiedź pracodawców na nasze wystąpienia w tej sprawie. Bardzo dobre wyniki grupy Enea za III kwartały 836 mln. zł. oraz informacja o zarobkach prezesa K.Zamasza ( 7000 zł – dniówka) są dodatkowymi argumentami za spełnieniem naszych oczekiwań.

Protest KM z 6.11.2015 r.

Wyniki Enea z III kwartały

Zarobki prezesa K.Zamasza

Poprzednie posiedzenia KM

  

 


Wiadomość tą wyświetlono 1623 razy.