Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

Pierwszą spółką, która pozytywnie ustosunkowała się do wniosku związków zawodowych o wypłatę nagrody świątecznej, okazała się spółka Enea Operator. Nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze wystąpienie, ale z biuletynu informacyjnego nr 46/2015 Enea Operator dowiedzieliśmy się że:

"Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcąc docenić wszystkich Pracowników Enea Operator za ich codzienne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków na rzecz naszej Spółki w mijającym roku, Zarząd przyznał nagrody w wysokości 750 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2015 r. w Enea Operator Sp. z o.o. Wypłata nagród nastąpi z wynagrodzeniem za listopad".

Informacja z Enea Centrum:

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcąc wynagrodzić wszystkich Pracowników za codzienne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków na rzecz naszej Spółki w 2015r., Zarząd przyznał nagrody po 750 zł na etat wg. stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2015r.Wypłata nagród nastąpi z wynagrodzeniem za listopad, czyli do 10 grudnia 2015r.

Docierają do nas o wypłacie Nagrody Śwatecznej na podobnych zasadach i w tej samej kwocie w Enea Logistyka , Enea Oświetlenie, Enea S.A.

Tyle "niezależnych" zarządów podjęło identyczne decyzje?

No chyba, że ktoś tym steruje?

Ciekawe KTO?

Nagroda w Enea Serwis (ES) decyzja z 2.12.2015 r.:

Pracownikom oznajmiono, że kwota wynegocjowana w dniu 26 sierpnia 2015 zostanie potraktowana jako część składowa nagrody świątecznej, a celem wyrównania tej wynegocjowanej kwoty do poziomu nagrody świątecznej wypłacanej w pozostałych spółkach GK ENEA zostanie ona powiększona jedynie o 250zł. Nagroda ma być wypłacana zatrudnionym na dzień 26 sierpnia 2015, a nie jak w pozostałych spółkach na dzień 30 listopada 2015. Nie było intencją żadnego ze związków zawodowych podpisujących  w/w porozumienie , aby wynegocjowana kwota 500 zł. zastąpiła nagrodę świąteczną. Postępowanie zarządu ES uważamy za niegodne oszustwo Pracowników spółki.

 


Wynik GK Enea  za III kwartały.


Wiadomość tą wyświetlono 3760 razy.