Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

Zarząd Enei, działając na wniosek Skarbu Państwa, zwołał na 28 grudnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Jedyny merytoryczny punkt w proponowanym porządku obrad to podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Wniosek ten zwiastuje początek istotnych zmian kadrowych nie tylko w Enei, ale pewnie też w innych spółkach energetycznych. Zmian spodziewanych w związku ze zmianą władzy w Polsce, do której doszło w wyniku wyborów parlamentarnych z października 2015 r.

W 26 listopada do Enei wpłynęło pismo Skarbu Państwa - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki - z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei i umieszczenie w porządku obrad punktu, dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Enei.

Zarząd Enei publikując projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei zwołanego na 28 grudnia br. podał, że w uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu o zmianach w radzie nadzorczej Enei wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

W przypadku Enei sytuacja jest może o tyle szczególna, że jej rada nadzorcza w związku z upływającą z dniem 11 marca 2016 r. kadencją zarządu, ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa oraz członków zarządu ds. finansowych, handlowych i korporacyjnych. Zatem o ile nie stanie się nic nadzwyczajnego, to można przypuszczać, że już rada nadzorcza w nowym składzie będzie rozstrzygała ten konkurs.

Żródło: wnp.pl

Konkurs na zarząd Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 2344 razy.