Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

Podobnie jak  w przypadku zarządu Energi ,  nowa rada nadzorcza zmieniła prezesa zarządu Enei. Zrealizowany został ten sam scenariusz, czyli do czasowego sprawowania funkcji prezesa delegowano powołanego na początku grudnia członka rady nadzorczej.

Rada nadzorcza Enei odwołała z dniem 7 grudnia Krzysztofa Zamasza, pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Orlofa, pełniącego funkcję członka zarządu ds. korporacyjnych. Jednocześnie delegowała Wiesława Piosika, pełniącego funkcję członka rady nadzorczej, do wykonywania czynności prezesa zarządu do czasu powołania nowego prezesa, jednakże nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. Rada nadzorcza spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

K. Zamasz kierował spółką od 2013 r.  W. Piosik w ub. tygodniu został powołany przez resort skarbu do rady nadzorczej Enei na miejsce odwołanej Moniki Macewicz.

Wiesław Piosik od 30 lat związany z energetyką"Związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W ostatnim czasie zarządzał prywatnymi przedsiębiorstwami z obszaru dystrybucji energii, projektowania i wykonawstwa robót sieciowych oraz OZE. W latach 1998-2005 pełnił funkcje członka zarządu oraz prezesa zarządu Energetyki Poznańskiej S.A. (obecnie: ENEA S.A.), w latach 2007-2009 kierował pracami zarządu Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorach paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT – pełnił funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Kompanii Węglowej S.A., CIECH S.A., Exatel S.A. oraz LG Petro Bank"

K.Zamasz na liście podsłuchanych.

Ile K.Zamasz zarobił w 2014 r.

III 2013 powłanie zarządu K.Zamasza

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2642 razy.