Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

W  Baranowie odbyło się spotkanie strony społecznej z zarządami Spółek Enea S.A.ENEA Serwis , ENEA Logistyka i ENEA Pomiary.

1. Enea S.A.

W spotkaniu ze strony zarządu Enea S.A. wzięła udział Dalida Gepfert – członek zarządu ds. finansowych. Przedstawiła sytuację finansową spółki. Strona związkowa przedstawiła wile krytycznych uwag, dotyczących obsługi  klienta i wydarzeń jakie ostatnio miały miejsce między innymi  w Bydgoszczy. Pani prezes nie bardzo przejęła się sytuacja w BOK-ach. (prawdopodobnie żegna się już z GK Enea).Opis zdażenia i protest BOK Bydgoszcz w załączniku. Dyrektor Departamentu Korporacyjnego omówił cele, sposoby realizacji i efekty wdrożenia nowego ładu korporacyjnego . Zakłada on między innymi likwidację Rad Nadzorczych w spółkach córkach.

2. Enea: Logistyka, Pomiary, Serwis.

Spotkanie to zostało zwołane na wniosek strony społecznej i dotyczyło przenoszenia części zadań z tych spółek wraz z pracownikami do Sp. ENEA Centrum. Szkoda ,że w spotkaniu nie uczestniczył zarząd spółki przejmującej –Enea Centrum .  Strona społeczna została pisemnie poinformowana o zamiarze przeniesienia z dniem 01.01.2016r. służb finansowych i HR z wymienionych spółek do ENEA Centrum. Strona społeczna zaproponowała uzgodnienie i podpisanie porozumienia  , które będzie zabezpieczać  prawa przechodzących pracowników i zachować  ciągłość  nabytych praw pracy u nowego pracodawcy. Po raz kolejny z uporem maniaka obsługa prawna GK ENEA neguje taki pomysł uzasadniając , że pracownicy na dzień przejścia niczego nie tracą zgodnie z art. 231 KP . Niestety długa dyskusja i polemika nie odniosła żądanego skutku. Jedynie na prośbę strony społecznej zarząd ENEA Centrum raz jeszcze przeanalizuje  listę osób wytypowanych do przejścia pod kątem możliwości pozostawienia osób posiadających szczególną ochronę zatrudnienia.

Prezes Enea Logistyka Krzysztof Cembrowicz przedstawił wyniki osiągnięte przez Spółkę. Podkreślił, że  jest to pierwszy rok, w którym spółka ta osiągnęła zysk. Prezes w swojej prezentacji skupił się przede wszystkim na własnych osiągnięciach.

Kolejnym prelegentem był pełniący obowiązki prezesa Enea Pomiary Aleksander Wilski. W swojej prezentacji oprócz przedstawienia wyników finansowych,  mówił o polityce spółki dotyczącej zakończenia nie korowej działalności spółki i skupiającej się obecnie na działalności podstawowej tj. legalizacji liczników, odczytów itp.

Pani Prezes Ewa Wieczorek – Członek zarządu ds. finansowych Enea Serwis (brak prezesa, wakat na tym stanowisku) przedstawiła wyniki finansowe tej spółki (dużo lepsze od planowanych).Następnym  tematem poruszonym na spotkaniu była realizacja porozumienia płacowego. Strona społeczna zwróciła się z prośbą o deklarację zarządu ENEA Serwis , że kwota 750zł na Święta Bożego Narodzenia nie będzie powiązana z realizacją porozumienia płacowego , w którym jest zapisana kwota nagrody 500zł wypłaconej do końca tego roku. Porozumienie płacowe jest wynikiem sporu płacowego , który nie obejmował w swoich roszczeniach wypłaty nagrody Świątecznej . Zarząd rozważy taką kwestię. Kolejne spotkanie z zarządem ENEA Serwis  nastąpi 16.12.2015 r.  

Opis zdarzenia w BOK Bydgoszcz

Protest BOK Bydgoszcz.

Relacja MK NSZZ S

Wcześniejsze spotkania w ES

Wcześniejsze spotkania w SA


Wiadomość tą wyświetlono 2441 razy.