Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 06 Lipiec 2020r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali  się członkowie Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność  (ZRG).

Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG-31.05.2016 r.

2.Obchody 36 rocznicy powstania związku. Omówiono imprezy jakie z tej okazji odbyły się w Gorzowie Wlkp.

3.Ograniczenie handlu w niedzielę. Podsumowano akcję zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, podpisy będę nadal zbierane.

4.Nagroda „FENIKSA” za 2015 r. Stosowną uchwałą przyznano to wyróżnienie Mariuszowi Kępiszakowi i Andrzejowi Grontkowskiemu.

5.Pracodawca Przyjazny Pracownikom 2016 . Do 15.10.2016 można zgłaszać pracodawców do tego zaszczytnego tytułu.

6.Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego -29.06.2016 z Zielonej Góry.

7.Relacja z ostatniego Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność-24-25.08.2016 z Gdańska.

8.Akcja letnia 2016. Podsumowano wypoczynek organizowany przez związek.

9.Zapowiedzi wydarzeń:

-26.09.2016 Akademia Gorzowska –debata emerytalna.

-30.09-2.10.2016 Wyjazd integracyjny do Niechorza organizowany przez KZ NSZZ Solidarność Stilon.( są wolne miejsca, można się  zgłaszać do ZRG).

-21-23.10.2016 Wyjazd integracyjny do Karpacza organizowany prze ZRG. ( można się zgłaszać do ZRG).

10. Sprawy różne , wolne wnioski:

- Tragiczna sytuacja w byłych PGR-ach.

-Sytuacja w oświacie w perspektywie zapowiedzianej reformy. Temat na następne zebranie.

-Powstałnie Sekcja Młodych przy ZRG. Przeprowadzono wybory władz sekcji, Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Młodych  został wybrany Paweł Kamrad, funkcja sekretarza została powierzona Agacie Grzesiak, a funkcję skarbnika pełnić będzie Dariusz Rusin.

-Zaproszenie Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej na posiedzenie ZRG. Prezydium podejmie działania w tym temacie.

-Ustalono następne posiedzenie ZRG- 25.10.2016 .

Wcześniejsze spotkania ZRG

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1447 razy.