Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 06 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do spotkania, którego celem było ustosunkowanie się do uwag  dotyczących  Projektu zmian regulaminu Organizacyjnego Oddziałów Dystrybucji zgłoszonych przez  Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea. Omówiono przebieg procesu opracowania projektu. Podkreślono ,że przedstawiony materiał został opracowany przy współudziale przedstawicieli wszystkich Oddziałów Dystrybucji. Głównym celem proponowanych  zmian jest poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI.  Dyskutowano na temat sformułowania zawartego w projekcie „koordynowanie zgłoszonych prac inwestycyjnych z pracami eksploatacyjnymi”. Strona społeczna podkreślała, że koordynacja kojarzy się z instrukcją  organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (IOBE)  i proponowała zmianę nazewnictwa na synchronizacja prac lub optymalizacja. Wskazała również  konieczność zasilenia dodatkowymi etatami majątku sieciowego.  Strona pracodawcy podkreśliła ,że  użyte sformułowanie „koordynacja” jest właściwe i nie jest zarezerwowane tylko do IOBE , oraz że nie ma konieczności przenoszenia etatów do majątku sieciowego, bowiem zadania opisane w projekcie zmian dotychczas nie występowały w komórkach ruchu sieci.

Pismo KM NSZZ Solidarność

Odp. EO na pismo KM

Wcześniejsze spotkania w EO


Wiadomość tą wyświetlono 1422 razy.