Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rozmowy o problemach w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Enea Centrum. Spotkanie dotyczyło zmian  jakie  zarząd wprowadza w celu poprawy funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) , sprawa dotyczy głównie obsługi klienta . Jest to dość newralgiczna część działalności tej spółki i tu występują największe problemy natury pracowniczej oraz wizerunku  firmy . Na ten moment zarządowi udało się ,a przynajmniej tak uważa, poprawić komunikację między zarządem ,a podległym szczeblem menadżerów , trwają prace nad poprawą komunikacji menadżerów z podległymi im pracownikami. W tym celu został uruchomiony program Akademia Menadżera na razie w obszarze obsługi klienta , później zostanie rozszerzony na pozostałe obszary. Strona społeczna nadal podkreśla , że główne przyczyny problemów kryją się w zbyt małej ilości doświadczonych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze klienta , nadal zawodzą programy informatyczne oraz coraz więcej czynności jakie muszą wykonywać pracownicy w trakcie kontaktu z klientem (sprzedaż dodatkowych produktów). Mimo skrócenia czasu obsługi klienta nadal są znaczne kolejki w BOK-ach. Praca jest nerwowa i bardzo stresująca co przekłada się na znaczną ilość zwolnień chorobowych od specjalistów psychiatrów. Zarząd przyznaje , że widzi te dolegliwości i stara się je niwelować , ale sztywno przyjęty model zatrudnieniowo kadrowy wiążący się bezpośrednio z kosztami w tym momencie jest nie do przeskoczenia . Firma musi działać w oparciu o reguły rynku a co za tym idzie , generować optymalne koszty. Być może niedobór kadr zostanie rozwiązany po przez przejmowanie pracowników zatrudnionych u nas  przez Agencję Pracy Tymczasowej. Sposób ich zatrudniania będzie na pewno tematem do ustalenia ze stroną społeczną . Niebawem zostanie stronie społecznej przedstawiony projekt zmian w zapisach Regulaminu Pracy ,co też pozwoli na lepszą jej organizację. Programy informatyczne nadal są doprecyzowywane do naszych potrzeb ale ten problem powinien niedługo się skończyć. Niedługo zostanie przekazane pracownikom BOK-ów specjalne oprogramowanie wspierające ich pracę. Strona społeczna poinformowała , że zarządy spółek GK Enea obsługiwanych przez  CUW informują o trzykrotnym wzroście kosztów na rzecz EC , więc czy w obliczu tego wszystkiego co dzieje się w EO nie należy pomyśleć o powrocie służ przejętych przez EO do swoich macierzystych spółek , a tym, samym rozwiązać CUW. Zarząd nie widzi żadnego zagrożenia w funkcjonowaniu CUW , a wspomniane koszty są wynikiem przejęcia przez spółkę wszystkich zobowiązań w zakresie IT , które i tak poszczególne Spółki musiały by pokrywać nie będąc w CUW. Strona społeczna zasugerowała przeprowadzenie audytu oraz zwróciła uwagę zarządowi na brak ścieżek kariery zawodowej dla ambitnych pracowników zatrudnionych po za Poznaniem. Powoduje to ich rezygnację z pracy w EC. Zarząd przyznał , że taka sytuacja istnieje , ale struktura Spółki niestety daje tylko możliwości awansu w centrum decyzyjnym, czyli w Poznaniu. Ambitni pracownicy mogą jedynie poszerzać swoje umiejętności i kompetencje po przez pracę na innych stanowiskach w poszczególnych departamentach .Strona społeczna z Kozienic zasygnalizowała o problemach z funkcjonowaniem Funduszu Świadczeń Socjalnych w ich obszarze . Zarząd poprosił o przekazanie na piśmie konkretnych przykładów utrudniających korzystanie przez pracowników tego obszaru, a następnie spróbuje je rozwiązać. Strona Społeczna zwróciła się z zapytaniem ,czy Zarząd otrzymał protokół pokontrolny z PIP w sprawie przeprowadzonej niedawno kontroli i czy go udostępni stronie społecznej. Zarząd oświadczył ,że otrzymał wspomniany protokół oraz przekazał do PIP wyjaśnienia do protokołu. Jak PIP ustosunkuje się do wyjaśnień zarząd poinformuje stronę społeczną o wynikach kontroli.

Z okazji zbliżających się świąt strony ustaliły , że pracownicy otrzymają nagrodę świąteczną w wysokości 750zł , której wypłata będzie prawdopodobnie zrealizowana wraz z wypłatą pensji za m-c listopad .

Limit skierowań do sanatorium .Na ten moment nie udało się uzgodnić limitu skierowań na 2017r. dla Pracowników na pobyt w Ośrodku Leczniczo-Uzdrowiskowym „ENERGETYK” w Inowrocławiu. Nadal obowiązuje limit jaki został przyjęty na 2016r. Zarząd wróci do tematu na następnym spotkaniu , wówczas będzie znana konkretna ilość chętnych oraz możliwości finansowe spółki. Strona społeczna zaapelowała do zarządu o skrócenie pracy w BOK-ach przed wigilią . Zarząd rozważy taką możliwość.

Następne spotkanie kwartalne odbędzie się 19.01.2017r.

Pismo NSZZ "S"do ME, RN Enea, Zarządu Enea  ws audytu

Relacja KM NSZZ Solidarność

Kontrola GIP

Wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 2593 razy.