Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj
6.12.12 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 6 Grudzień 2016r. 21:26

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka obrad:

1. Wspólna Działalność Socjalna (WDS). KM przyjęła stanowisko w sprawie WDS w 2017 r. Stanowisko zostanie przedstawione na zespole do spraw WDS 7.12.2016 r.

2.Protokół dodatkowy nr. 36 do ZUZP. Stosowną uchwałą upoważniono Prezydium do podpisania protokołu zawierającego aktualizację nazewnictwa Spółek objętych układem oraz definiującego tryb układowych.

3.Taryfa pracownicza-deputat energetyczny. Dyskutowano nad propozycją pracodawcy wypłacania ekwiwalentu za taryfę pracowniczą. Nie ma zgody NSZZ Solidarność na takie działania. Do załatwienia jest temat taryfy dla Pracowników mieszkających we wspólnotach mieszkaniowych.

4.Szkolenia BHP i PPN. Kontrole Zakładowych Inspektorów Pracy wykazały braki zaświadczeń elektromonterów z odbytych szkoleń BHP i Prac Pod Napięciem. Inspektorzy dokonali wpisów do książek zaleceń i uwag. Osoby bez uprawnień nie powinni być dopuszczani do pracy.

5.Premia świąteczna w Enea Centrum (EC)+ praca w nadgodzinach w 2017 r. Pracodawca w EC poinformował, że wypłata premii świątecznej odbędzie się z 1% funduszu nagród wynikającego z ZUZP. Pracowników EC poinstruowano też, że praca w nadgodzinach  w 2017 r. odbywać się będzie tylko za wolne oddawane z inicjatywy Pracownika. (1:1). Prezydium przygotuje pismo  i podejmie interwencję w tych sprawach.

6.Odwołanie członka Zarządu w Enea Operator. Akcja protestacyjna nie przyniosła spodziewanych efektów-przywrócenie do pracy w zarządzie Jakuba Kamyka. Dyskutowano o możliwych dalszych scenariuszach tej sprawy.

7.Wybory członka zarządu wybieranego przez Pracowników w Enea Operator (EO). Rada Nadzorcza EO ogłaszając wybory członka zarządu EO postawiła organizacje związkowe w bardzo niezręcznej sytuacji. Omówiono strategię związku w tym temacie.

Odwołanie Jakuba Kamyka

Wcześniejsze spotkania KM


Wiadomość tą wyświetlono 1572 razy.