Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2017 r. Spotkanie rozpoczął Administrator  WDS- poinformował o pracach legislacyjnych nad wzrostem odpisów na FŚS.(odpis ustawowy na osobę  z 1093 zł. wzrósł do 1185,67 zł.)  Następnie przystąpiono do próby uzgodnienie zasad dofinansowania wyjazdów i wycieczek do i powyżej 5 dni, ostatniej nieuzgodnionej formy dofinansowania WDS.

Proponowane rozwiązania:– nie wprowadzać zmian w stosunku do Preliminarza 2016 roku; - – wprowadzić ograniczenia dotyczące ilości wycieczek (możliwe dofinansowanie do 1 wycieczki pow. 5 dni i 1 do 5 dni); obniżyć maksymalny koszt wycieczki „dużej” (podstawę wyliczenia dofinansowania) do 2.000 zł.-wprowadzenie karencyjności, obniżenie podstawy dofinansowania lub obniżenie wysokości dofinansowania do poziomu od 20 % do 60 % w zależności od progu,– zlikwidować dofinansowanie wycieczek na poczet zwiększenia dofinansowania wypoczynku „pod gruszą”, – utrzymać w mocy wypracowane zasady obowiązujące w bieżącym preliminarzu z obniżeniem podstawy dofinansowania do 2.500 zł ,-zwiększyć dostępność pracowników do wycieczek  poprzez zmianę wartości procentowego dofinansowania.

Jak widać pomysłów było wiele. Padało wiele argumentów, za każdą z zaproponowanych form.  

Niestety kolejne spotkanie nie doprowadziło do wspólnych uzgodnień.

Jakie zasady korzystania w ZFŚS będą obowiązywały w 2017 r.???

Wcześniejsze rozmowy o WDS

Relacja ze spotkania KM NSZZ S Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 2095 razy.