Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

Energa i Enea zawarły umowę na przygotowanie, budowę i eksploatację nowego bloku energetycznego na węgiel kamiennym o mocy ok. 1000 MW w Ostrołęce.  Blok miałby być oddany do użytku w 2023 r.

Jak napisano w komunikacie ustalone przez firmy zasady współpracy "powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu jeszcze w 2016 roku". Spółki przewidują, ze budowa bloku (tzw. Ostrołęka C) potrwa ok. 60 miesięcy. Spółka celowa - Elektrownia Ostrołęka, posiada - jak podkreślają - kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu.

Enea kupi 50 proc. akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej.

Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju projektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł.

Umowa została zawarta przez spółki Energa, Enea oraz Elektrownię Ostrołęka, czyli spółkę celową powołaną przez Energę do realizacji projektu. "Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji projektu".


Współpraca spółek ma objąć trzy etapy: rozwoju, który będzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy, budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji oraz etap Eksploatacji, w czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie użytkowana.

"Inwestycja wzmocni naszą pozycję na rynku wytwórców energii i wpisuje się w przyjętą Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski - dodał prezes Enei Mirosław Kowalik.

Należące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Tworzą je dwa zakłady: Elektrociepłownia Ostrołęka - oddana do eksploatacji w 1956 r. i Elektrownia Ostrołęka - zbudowana w 1972r. Elektrownia Ostrołęka składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. i jest jedynym systemowym źródłem energii elektrycznej w północno - wschodniej części Polski. W 2012 r. zrezygnowano z planów rozbudowy zespołu o kolejny blok węglowy o mocy do 1000 MW. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 r. obecna premier Beata Szydło podczas swej wizyty w Ostrołęce zapowiadała powrót do tego pomysłu.

Na początku grudnia minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że 19 grudnia zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, gdzie powstanie nowy blok energetyczny o mocy prawie tysiąca megawatów, co zapewni zużycie ok. 3 mln ton węgla rocznie. Jak podkreślał ostrołęcki blok ma należeć do najnowocześniejszych obecnie jednostek opartych na węglu.

Źródło-Cire.pl

Wiecej na ten temat.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 994 razy.