Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 23 Wrzesień 2018r.
Drukuj

20.09.2017r. w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Sp. Enea Centrum. Głównym tematem spotkania miał być projekt dotyczący tz. „Tajemniczego Klienta” a konkretnie uzgodnienie treści oświadczenia jakie powinni podpisać pracownicy uczestniczący w tym projekcie. Przed przystąpieniem do omawiania tego tematu zarząd Sp. poczuł się w obowiązku wyjaśnienia okoliczności i potrzeb , które zobligowały go do rozpoczęcia wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej (SOP) w EC. 

Strona społeczna po raz kolejny zapewnia zarząd , że nie jest przeciwnikiem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań HR , których celem może być poprawa wykorzystania zasobów ludzkich . Problemem jest , że takie działania łamią zapisy prawa pracy obowiązującego w spółce , Po raz kolejny strona społeczna wyjaśnia , że należy cały proces rozpocząć od uaktualnienia zapisów ZUZP , celem dostosowania go do potrzeb obecnie panujących . Przede wszystkim to zarząd EC powinien takie starania zainicjować kierując taką potrzebę do stron ZUZP. I dopiero po wypracowaniu stosownych zmian w ZUZP , podejmować dalsze działania. Organizacje związkowe nie mogą popierać działań niezgodnych z ZUZP. Również do tej pory nie została załatwiona sprawa tabeli płac zasadniczych . Zarząd zapewnił , że temat ten  zostanie załatwiony przed przystąpieniem do negocjacji polityki płacowej na 2018r. Wracając do głównego tematu spotkania zarząd przedstawił propozycję treści oświadczenia z uwzględnieniem uwag strony społecznej . W trakcie omawiania treści wyjaśnił kwestie związane z procesem pozyskiwania , przetwarzania i archiwizowania danych wrażliwych i poufnych. Podkreślając że badanie dotyczy tylko i wyłącznie poziomu świadczonych usług , a nie jakości i preferencji pracowników. Stronę społeczną również interesowała sprawa realizacji projektu przejmowania pracowników z APT. Zarząd zapewnił , że zakładana ilość pracowników przejmowanych będzie zrealizowana . Obecnie będą przejmowane już ostatnie osoby z Call Center w Szczecinie.

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum

   


Wiadomość tą wyświetlono 1462 razy.