Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Czwartek, 20 Wrzesień 2018r.
Drukuj

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea (GK) spotkał się ze stroną społeczną w celu rozpoczęcia uzgodnień dotyczących przyszłorocznej WDS w GK . Na wstępie spotkania Administrator poinformował zebranych o zaleceniach jakie zostały wskazane  po przeprowadzonym audycie z zakresu funkcjonowania WDS . Zalecenia te między innymi zwracały uwagę na brak zapisów dotyczących minimalnej  liczebności składu komisji socjalnych mogących na posiedzeniu  podejmować decyzję . Następnie audyt zwrócił uwagę na brak zapisów dotyczących postępowania w razie wystąpienia konfliktu interesu członka komisji socjalnej obecnego na posiedzeniu komisji socjalnej, na której jest rozpatrywany wniosek dotyczący, jego lub osób uprawnionych ale z nim  spokrewnionych . Zalecenie też dotyczyło ujednolicenia działalności socjalnej wszystkich spółek wchodzących w skład WDS tz. łącznie ze Sp. Enea Wytwarzanie, która do tej pory posiada odrębny regulamin FŚS . 

 Administrator nawiązując do dwóch pierwszych zaleceń przedstawił stronie społecznej  projekty uzgodnień , które po uwzględnieniu uwag zostały przygotowane do podpisania przez strony. Niestety, najmłodsza organizacja związkowa działająca w GK oświadczyła , że uzgodnień nie podpisze do czasu , aż nie uzyska miejsca dla swojego przedstawiciela w komisji socjalnej obszaru gorzowskiego (  komisja ta została powołana w maksymalnym składzie osobowym i na ten moment nie ma możliwości rozszerzenia jej składu) . Mimo ultimatum udało się przekonać przedstawicieli tej organizacji związkowej , że po raz kolejny  działają na szkodę pracowników , bo nie w ich interesie jest blokowanie funkcjonowania FŚS . Administrator przedstawił stronie społecznej propozycję wydatkowania środków na świadczenia grudniowe dla dzieci . Strony podpisały stosowne uzgodnienie. Najtrudniejszym zadaniem dla stron stało się ujednolicenie  funkcjonowania zasad WDS we wszystkich obszarach GK. Po wstępnych ustaleniach mając na uwadze zbliżający się  2018r. , a tym samym ograniczenie czasowe,  strony postanowiły  przyjąć rozwiązanie w jednym z trzech wariantów: 

1. w 2018 roku prowadzić WDS jak do tej pory , przy uwzględnieniu poprawek strony społecznej ,

2. implementować zasady zbliżone do regulaminu Sp. Enea Wytwarzanie ,

3. prowadzenie WDS pośrednio przez podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu tego typu usług.

Analiza wariantu 2 i 3 będzie wymagała większego nakładu czasu ,  prawdopodobnie  wdrożenie któregoś z nich  będzie możliwe dopiero w 2019r. 


Wiadomość tą wyświetlono 1416 razy.