Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea w 2018 r. Administratora WDS reprezentowała pani Aleksandra Kilanowska, która na wstępie przedstawiła propozycję jednego „koszyka świadczeń socjalnych”, to znaczy  zgrupowanie wycieczek, rekreacji, żłobków i innych indywidualnych świadczeń w jednym limicie na pracownika, według progów dochodowych. Jednak strona społeczna z uwagi na małą kwotę limitu rocznego przypadającą  na te świadczenia odrzuciła tą propozycję. Następnie A. Kielanowska przedstawiła preliminarz z tego roku z drobnymi zmianami:

-przywrócenie dofinansowania do wczasów i turnusów rehabilitacyjnych dla emerytów i rencistów oraz świadczeń grudniowych dla dzieci,

- wprowadzono możliwość zamiany wyjazdu grupowego powyżej 5 dni na wyjazd do 5 dni.

-zniesiono karencję na pożyczkę zdrowotną (po jej spłaceniu).

Wstępnie zaparafowano preliminarz, lecz bez kwot na poszczególne dofinansowania. Kwoty będą znane po wstępnym rozliczeniu tegorocznego preliminarza.

Więcej o WDS    


Wiadomość tą wyświetlono 2429 razy.