Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Pieczyskach spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i Enea Serwis Piotr Bogusławski oraz członkowie Bydgowskiej Komisji Podzakładowej.

Przed oficjalną częścią obrad na zaproszenie Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy w Wierzchucinku  uczestniczyliśmy w Mszy Św. wypominkowej za zmarłych działaczy NSZZ Solidarność ( W.Delerta, B Paszkiwicza,P.Balcerowskiego, W.Grzegorka.

 Tematy roboczej części obrad:

1-Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM ( 8.08.2017 r.).

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania. (spotkania w: Połańcu (pakiet socjalny, pismo do ME ws sytuacji w Enea, Zwolnienie S.Grygoruka-, w Enea Logistyka (plany przejęcia zakupów i magazynów od Operatora i Serwisu), Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków.

3.Wystąpienia T. Dachowskiego i P. Bogusławskiego. Prezesi w, krótkich wystąpieniach zapoznali zebranych z najważniejszymi problemami z jakimi borykają się spółki Enea Operator oraz Enea Serwis. Członkowie KM zadawali pytania dotyczące:- szkoleń ( drastycznym ograniczeniu czasu i tematyki, sama teoria bez szkoleń praktycznych, ile kosztuje życie ludzkie-na tym nie wolno oszczędzać) – przyszłości ośrodka szkoleniowego i poligonu w Zdroisku, -premii wypłacanych za udział w usuwaniu skutków nawałnic, -etatyzacja i standaryzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, Systemu Oceny Pracowniczej.

4.Wybory na kadencję 2018-2022. Stosownymi uchwałami przyjęto kalendarz i klucz wyborczy do wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

5. Porozumienie ze Zdroiska. Członków KM zapoznano z wyrokami Sadów (Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp.), oraz efektami prac zespołu powołanego do polubownego załatwienia tego tematu.

6.Praca w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. Konieczność aktualizacji osób pracujący w takich warunkach we wszystkich spółkach GK Enea.

7.Sytuacja w Enea Centrum- obawy o przyszłość tej Spółki, -tabela płac zasadniczych. Przedstawiono pomysły jakie padały na zespole, który ma opracować nową tabelę płac zasadniczych w EC.

8.Wspólna Działalność Socjalna (WDS). Bardzo negatywnie oceniono funkcjonowanie działalności socjalnej po wprowadzeniu WDS. Przyjmowane preliminarze w kolejnych latach są niezgodne z zapisami Regulaminu Działalności Socjalnej zawartej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Należy podjąć działania w celu wyjścia z WDS i powrotu do obszarowego rozliczania działalności socjalnej ( w 2018 roku może okazać się to niemożliwe).

9.Zmiana ustawy o związkach zawodowych. Przedstawiono główne założenia zawarte w projekcie ustawy- możne zgłaszać swoje uwagi do projektu rozesłanego członkom KM.

10.System Oceny Pracowniczej (SOP). Niestety program pilotażowy nadal jest prowadzony. Należy podjąć wszelkie przewidziane prawem kroki, w celu zablokowania wejścia w życie tego programu.

11.Bezpieczeństwo pracy w Biurach Obsługi Klienta. Można zgłaszać osoby do zespołu „ Bezpieczy BOK”.

Wcześniejsze zebrania KMWiadomość tą wyświetlono 1841 razy.