Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka.

Głównym tematem spotkania było omówienie projektu nowego regulaminu wynagrodzeń w Enei Logistyka

Rozpoczynając spotkanie, Prezes Marek Gembiak, zaznaczył, że wprowadzenie nowego regulaminu jest uzasadnione, gdyż obecny dokument obowiązuje od 2005 r. i wymaga uaktualnienia. Szczegółowe proponowane zmiany omówił Dawid Serafinowicz:
- zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania z 12 do 10 (zostały usunięte najniższe),
- zmieniony został zapis dotyczący zawierania umów o pracę,
- w związku z tym, że w ostatnich latach Spółka przejęła magazyny w Kozienicach i Białymstoku wraz z pracownikami, zaszła konieczność ujednolicenia nazewnictwa stanowisk we wszystkich jednostkach firmy.  
Wątpliwości strony związkowej budził zapis regulaminu stanowiący o możliwości przyznania w wyjątkowych sytuacjach stawki wynagrodzenia wyższej o 30% od podstawy zaszeregowania. Po krótkiej dyskusji wykreślono ten zapis. Kolejnym punktem budzącym wątpliwości strony społecznej był zapis mówiący o budowie tabeli płac zasadniczych. Stawka zasadnicza wynikająca z tabeli mogłaby być umniejszona – 10% dla pracowników określonych kompetencyjnie jako ,,młodszy” lub zwiększona o  10% dla ,,starszych”. Przedstawiciele związków zaproponowali wykreślenie tego zapisu. Na wykreślenie tego zapisu nie zgodził się Zarząd, gdyż jest w Spółce 4 pracowników mających wynagrodzenie w najniższym przedziale i zmiana w regulaminie pociągałaby ze sobą konieczność podwyższenia wynagrodzeń tym osobom, co nie ma uzasadnienia z punktu widzenia interesu firmy.  Ostatecznie obie strony ustaliły, że w tabeli zaszeregowania pozostaną ,,widełki” określające stawkę minimalną i maksymalną (bez wpisu procentowego – 10% i +10%).   Związki zawodowe zaproponowały też zapis, mówiący o tym, że najniższe wynagrodzenie w Spółce nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia w kraju.
Ustalono, że Zarząd przygotuje 6 egzemplarzy regulaminu, które zostaną przekazane wszystkim stronom po naniesieniu zmian. Za datę uzgodnienia przyjęto 21 listopada 2017 r.
Przy okazji spotkania uzgodniono wysokość stawki na posiłki regeneracyjne w sezonie 2017-18 r. (12,80 zł.)

Wcześniejsze spotkania w EL

 


Wiadomość tą wyświetlono 2309 razy.