Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj
20.11.2017 Obradował KSGiE NSZZ Solidarność
Dodano: 23 Listopad 2017r. 11:59

W Katowicach odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGIE). Na posiedzeniu przyjęto uchwałę w sprawie klucza wyborczego, według którego będą wybierani delegaci na Kongres KSGiE. Liczba członków Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE) obecnie pozwala na wybór 15 delegatów. Zaplanowany termin Kongresu KSGiE NSZZ „Solidarność” to 28 czerwca 2018r. Z tego terminu wynika, że wybory w Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” muszą się odbyć do końca maja 2018r.Na najbliższym posiedzeniu Prezydium KSE zostanie ustalony termin wyborów w Sekcji. W dalszej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszewski. Przedstawiciele KSE w swych pytaniach kolejny raz zarzuciłi Ministrowi prowadzenie pozorowanego dialogu w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Brak Związku pracodawców uniemożliwia dalsze procedowanie w zespole. Poruszono również kwestię blokowania zmian do Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Minister Energii zapewnił, że do końca stycznia 2018r. powołany zostanie Związek Pracodawców a sprawa Rozporządzenia zostanie załatwiona.     

     

 


Wiadomość tą wyświetlono 1164 razy.