Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

Wyniki Enea za III kwartał są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 214,1 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204,4 mln zł.

W III kwartale 2016 roku zysk netto grupy wynosił 249,4 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 233,1 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w III kwartale 288,2 mln zł wobec 338,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 588,8 mln zł, co oznacza spadek o 5,3 % rok do roku (rdr).

W segmencie Dystrybucji EBITDA wyniosła 281 mln zł (spadek o 2 % rdr), a w Obrocie 25,9 mln zł (spadek o 61,4 % rdr). EBITDA obszaru Wytwarzanie wyniosła 182,3 mln zł (wzrost o 36,4 % rdr), a w Wydobyciu 129,8 mln zł (spadek o 15,8 % rdr).

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w III kwartale 2,831 mld zł wobec 2,704 mld zł przed rokiem.

Narastająco, po trzech kwartałach, Enea miała 8,398 mld zł przychodów, 1,07 mld zł EBITA, 1,947 mld zł EBITDA i 837,9 mln zł zysku netto. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł po 9 miesiącach 785,5 mln zł.
W okresie trzech kwartałów 2017 r. grupa Enea wydała na inwestycje 3.123 mln zł, z czego 1.610 mln zł pochłonęły inwestycje kapitałowe, 625 mln zł inwestycje w obszarze Wytwarzania, 593 mln zł w obszarze Dystrybucji, a 254 mln zł w obszarze Wydobycia.

W samym III kwartale CAPEX wyniósł 677,8 mln zł, porównywalnie rdr.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach 2,23 mld zł (wzrost o 22,6 % rdr), a w samym III kwartale wzrosły o 33,3 % rdr do 880,3 mln zł.
Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r. wynosił 2,1.
W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. produkcja i sprzedaż węgla handlowego kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.
Grupa wytworzyła w tym okresie 15.178 GWh energii elektrycznej (wzrost o 49,3 % rdr), z czego 13.834 GWh (wzrost o 41,6 % rdr) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych.
Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14.322 GWh, czyli zwiększyła się o 2,9 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W okresie 9 miesięcy br. Enea zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 942 GWh, czyli 7,6 % rdr.

W samym trzecim kwartale produkcja netto węgla spadła o 10,1 % rdr do 2,15 mln ton, a sprzedaż o 13,7 % rdr do 2 mln ton.
Produkcja energii wyniosła 5.841 GWh (wzrost o 73,9 % rdr), z czego produkcja energii w Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem bloku nr 11 w Kozienicach) wyniosła 3.282 GWh, w nowym bloku była na poziomie 74 GWh, a w Elektrowni Połaniec wyniosła 2.485 GWh.
Dystrybucja energii wyniosła w III kwartale 4.668 GWh (wzrost o 1,6 % rdr), a sprzedaż energii i paliwa gazowego odbiorcom końcowym 4.530 GWh (wzrost o 5,6 % rdr).

Źródło -CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea


Wiadomość tą wyświetlono 1549 razy.