Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj
23.11.2017 Cykliczne spotkanie w Enea Centrum.
Dodano: 24 Listopad 2017r. 08:36

W Poznaniu przedstawiciele zarządu Enea Centrum i strona związkowa spotkali się by podyskutować o problemach i najpilniejszych sprawach do załatwienia w Spółce. Agenda spotkania obejmowała w pierwszej części uzgodnienie wysokości nagrody świątecznej , uzgodnienie limitów skierowań na leczenie sanatoryjne oraz uzgodnienie nominalnego czasu pracy w roku 2018.  W drugiej części spotkania zarząd wraz z dyrektorami pionów obsługi posprzedażowej mieli omówić projekty wdrożonych zmian organizacyjnych w podległym pionie.

                  Wracając do tematyki pierwszej części spotkania. Zarząd argumentując sytuacją finansową spółki, może zaproponować kwotę nagrody świątecznej adekwatnie do zapisów porozumienia płacowego tz. niemniej niż 600zł i tylko 600zł (miał być KARP proponują karpika). Strona społeczna mając na uwadze coraz większe zaangażowanie  pracowników w realizację zadań im postawionych , a tym samym polepszenie tegorocznego wyniku finansowego GK , uważa , że kwota 600zł jest kwotą zaniżoną o co najmniej  150zł. Ponad to jest to kwota niższa niż w latach ubiegłych. Z uwagi na brak uzyskania konsensusu w tej sprawie, strony postanowiły do tematu powrócić na następnym spotkaniu , może będzie już znana kwota wynegocjowana dla GK.

               Następnie strony porozumiały się w sprawie limitów skierowań na leczenie sanatoryjne w 2018r i podpisały stosowne uzgodnienie. Limit na 2018r. przewiduje między innymi 120 skierowań. W sprawie nominalnego czasu pracy  na rok 2018 , strona społeczna przyjęła propozycję zarządu i podpisano stosowne uzgodnienie . Między innymi za dzień świąteczny 6 stycznia będzie wolny 2 stycznia, średnioroczny czas nominalny wyniesie 166,66 godzin.

               Drugą część spotkania uzupełnili swoją obecnością dyrektorzy pionów obsługi posprzedażowej i dystrybucji. Za pomocą prezentacji multimedialnej stronę społeczną zapoznano z potrzebami oraz sposobem wdrażania zmian organizacyjnych , celem sprawniejszej organizacji obsługi klientów posprzedażowych oraz usprawnienia przebiegu procedur z tym związanych. Zarząd podkreślił , że otwarty jest na wszelkiego rodzaju sugestię ze strony społecznej.

Przebieg i realizacja wprowadzanych zmian jest monitorowana na bieżąco zgodnie z harmonogramem projektu , ponadto w okresach co 6 miesięcy będzie podsumowywana i w razie potrzeb korygowana. Strona społeczna uczula zarząd by nie marginalizować sugestii i spostrzeżeń pracowników szczególnie mających bezpośredni kontakt z klientem, bo uwagi tych pracowników mogą być szczególnie przydatne w realizacji projektu. Zarząd obiecuje spotkania z pracownikami.

Kolejnym tematem, który wrócił pod dyskusję jest sprawa oświadczeń , które pracownicy w ramach akcji „Tajemniczy Klient” muszą podpisać . Strona społeczna ma zastrzeżenia co do całej akcji , ponieważ w tym projekcie występuje firma zewnętrzna , i w jaki sposób zostaną pozyskane i przetworzone dane wrażliwe uczestników projektu. Czy dane te pracodawca wykorzysta tylko i tylko do oceny jakości sprzedawanych usług?

Czy też może to być źródło informacji służącej również ocenie pracowników? Strona społeczna w trakcie dyskusji złożyła do zarządu wniosek (ustnie) , by oświadczenie nie były obligatoryjne , a w stosunku do pracowników niewyrażający zgody na ich podpisanie , nie były wyciągane żadne konsekwencje personalne. Zarząd nie oponował przeciw takiemu wnioskowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 1904 razy.