Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj
29.11.2017 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
Dodano: 29 Listopad 2017r. 19:29

W Poznaniu spotkały strony dialogu społecznego w Enea Serwis. Na spotkaniu obecni ze strony pracodawcy byli: Piotr Stube - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych.

Dyskutowano o najważniejszych problemach Spółki:

1.Sprawy płacowe. Strona społeczna stosownym pismem 20.11.2017 r. wystąpiła o rozpoczęcie negocjacji dotyczących przyrostu wynagrodzeń w 2018. Na te negocjacje dostaniemy osobne zaproszenie. Nagroda świąteczna -zarząd zaproponował 600 zł. Strona związkowa nawiązując do bardzo dobrych wyników GK Enea ma wyższe oczekiwania. W tym temacie poczekamy na ustalenia korporacyjne. Nagrody za usuwanie skutków nawałnic. Strona społeczna zasugerowała wypłacenie nagród również tym, którzy pracowali przy usuwaniu skutków „Ksawerego” z września 2017 r. Zdaniem zarządu wypłaty nagród za nawałnice w sierpniu mocno nadwyrężyły budżet wynagrodzeń i ciężko będzie je powtórzyć, tym bardziej, że czeka nasz jeszcze wypłat nagrody na Święta Bożego Narodzenia.  

2.Czas pracy w 2018 r. Podpisano stosowne uzgodnienie w tym temacie. (między innymi wolny 2 styczeń za Święto III Króli przypadające w sobotę)

3.Wykaz stanowisk na którym występują prace bardzo brudne. Pracodawca przedstawił projekt porozumienia w tej sprawie. Strona społeczna po otrzymaniu tej propozycji w wersji  elektronicznej odniesie się do tego na kolejnym spotkaniu.

4.Sanatorium Energetyk. Uzgodniono limit skierowań do sanatorium na 2018 r. (50 –tyle samo co w 2017 r.)

5.Tabela płac zasadniczych. Zarząd zaproponował przyjęcie tabeli z Operatora. Ze względu na duże koszty tej operacji okres dojścia rozciągnięto by na trzy lata. Strona związkowa wstępnie zaakceptowała tą propozycję, i poprosiła o odpowiedni materiał.

6.Dodatki do wynagrodzeń. Dodatek za prowadzenie pojazdu od stycznia 2018 zostanie wciągnięty do płacy zasadniczej w Rejonach: Gorzów Wlkp., Gniezno, Leszno. Dodatek brygadzistowski-różne wysokości naliczania tego dodatku.

7.Bony regeneracyjne- wypłacane na różnych zasadach, szczególnie przy pracy w nadgodzinach.

8.System Oceny Pracowniczej. Pilotaż przeprowadzono na stanowiskach nierobotniczych. Czekamy na decyzje korporacyjne w tym temacie.

9.Umowa eksploatacyjna z Operatorem. Aktualna umowa wygasa 18 stycznia 2018 r. Trwają negocjacje z Operatorem nad zawarciem nowej umowy. Decyzje korporacyjne, kto ma się zajmować eksploatacją.

10.Usługa naprawy samochód dla Operatora. Rejon Dystrybucji Szczecin, odtworzył warsztat naprawy samochodów, nad tym samym zastanawia się RD Gorzów. Czy nie celowe jest powrót do tej działalności. Analiza kosztowa nie wskazuje na celowość takich działań. Coraz więcej jest sprzętu specjalistycznego, który można naprawiać tylko w punktach serwisowych.

11. Robotnik wykwalifikowany, monter, elektromonter. Niektórzy przełożeni mają problem z przyznaniem określonej właściwej kategorii zaszeregowania.

Wcześniejsze spotkania w ES

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1949 razy.