Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

Zarząd Enea Pomiary w odpowiedzi na pismo KM NSZZ Solidarność z 20.11.2017 zaprosił stronę związkową na rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w 2018. Zarząd przedstawił średnie płace zasadnicze na dzień 31.12.2017 r, oraz prognozy obligatoryjnych podwyżek dla Kontrolerów Poboru Energii oraz Elektromonterów Urządzeń Rozliczających wynagradzanych w systemie akordowym. Strona pracodawcy uzależnia wysokość podwyżek od zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. (trzycyfrowa kwota podwyżek płac zasadniczych, z uwzględnieniem większej podwyżki dla najniżej zarabiających). Plan ekonomiczno-finansowy powinien uwzględnić takie podwyżki w Enea Pomiary. Na kolejnym spotkaniu Zarzad przedstawi analizę płac zasadniczych w poszczególnych kategoriach.

Inne tematy poruszane na spotkaniu:

1. Świadczenie Świąteczne (KARP). Uzgodniono wysokość nagrody na Święta Bożego Narodzenia. 750 zł. dla zatrudnionych 30.11.2017 i będących nadal w zatrudnieniu. Wypłata nagrody nastąpi razem z wypłatą za listopad czyli 10 grudnia 2017 r. Świadczenie otrzymają także osoby przebywające na urlopach rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

2.Sanatorium Energetyk. Uzgodniono limit skierowań dla Pracowników Spółki na 2018 r. ( 17 tyle samo co w 2017 r.)

3. Czas pracy w 2018 r. Strony zawarły uzgodnienie dotyczące rozkładu i wymiaru czasu pracy w 2018 r.

4.Regulamin Premiowania . Uzgodniono zaproponowane zmiany regulaminu w oparciu o System Zarządzania przez Cele. Związki wniosły zastrzeżenie –finansowanie premii nie może być realizowane z 1 % funduszu nagród zawartego w ZUZP.

5.System Oceny Pracowniczej (SOP). Na kolejnym już spotkaniu strona związkowa podkreśliła, że nie akceptuje narzucanego systemu. Pracodawca podkreślił, że decyzje ws. SOP zapadają na szczeblu korporacyjnym, na razie Spółka przeprowadziła program pilotażowy. Strona społeczna podobnie jak w przypadku premii, wniosła zastrzeżenie - finansowanie SOP-u może być realizowane z 1 % funduszu nagród zawartego w ZUZP.

 

Wcześniejsze spotkanie w EP.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2022 razy.