Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj
7.12.2017 O Energetyce Lubuskiej na WRDS.
Dodano: 7 Grudzień 2017r. 20:03

Kataklizm (Orkan Ksawery) jaki przeszedł nad Ziemią Lubuską na początku października, był głównym punktem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) jakie odbyło się w Zielonej Górze. Na zebranie WRDS zaproszono Dyrektorów Oddziałów Dystrybucji Zielona Góra -Janusza Rumianowskiego i Gorzów Wlkp.-Edwarda Bułkowskiego. Dyrektorzy zapoznali zebranych ze skutkami nawałnic jakie ostatnio przechodziły nad Ziemią Lubuską, oraz inwestycjami jakie mają ograniczyć w przyszłości skutki podobnych wichur.  Jak podkreślili najgroźniejszy okazał się Orkan Ksawery, takich spustoszeń w infrastrukturze energetycznej nie notowano od 1945 r. W najbardziej kryzysowym momencie, po przejściu „Ksawerego”, od energii elektrycznej było odciętych ok. 2 tys. miejscowości w woj. lubuskim. A Zielona Góra poznała co to jest blackout. Siła wiatru w porywach osiągała 170 km/h.

 Wojewoda Lubuski -Władysław Dajczak podkreślił rolę straży pożarnej, która w tym okresie interweniowała ponad 2 tys. razy.

Przedstawiciel NSZZ Solidarność –Krzysztof Gonerski podkreślił, że w relacjach medialnych po przejściu nawałnic skupiano się głównie na pracy strażaków, zapominając o bardzo ciężkiej pracy Energetyków, związanej nie tylko z usuwaniem awarii ale i odbudową infrastruktury energetycznej. Nie tylko Elektromonterzy przez ponad tydzień pracowali często w ekstremalnych warunkach, na terenach podmokłych, trudno dostępnych, przy silnym wietrze, deszczu i chłodzie. Bardzo często oddelegowani do pracy poza swoim miejscem pracy i zamieszkania. Pracowali po 14 godzin na dobę, po to by odbiorcy mogli cieszyć się z powrotu energii elektrycznej.  

K. Gonerski- zapoznał też zebranych z 72 letnią historią Energetyki Lubuskiej, przedstawił najważniejsze fakty z tej historii. Przypomniał miedzy innymi próbę likwidacji Oddziałów Dystrybucji z Gorzowa i Zielonej Góry z 2014 r. Podkreślił, że tak długi czas usuwania awarii wiąże się między innymi z wcześniejszą polityką stałego ograniczania kosztów,  ograniczaniu zatrudnienia (4 edycje Programu Dobrowolnych Odejść jakie przeprowadzono w grupie Enea), oraz standaryzacją, czyli likwidacją części Posterunków Energetycznych. Zachęty finansowe spowodowały, że wielu fachowców pożegnało się z Eneą. Teraz to się mści. Odtwarzanie stanowisk, szczególnie na stanowiskach elektromonterów okazuje się bardzo trudne. Inni pracodawcy proponują lepsze warunki wynagradzania- Enea nie jest już atrakcyjnym pracodawcą. Podkreślił, jak ważne jest aplikowanie na stanowiska w zarządach i radach nadzorczych w spółkach z GK Enea. Ma to wpływ między innymi na współfinansowania przez Fundację Enea odbudowy zniszczonej infrastruktury energetycznej w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Mimo, że skutki nawałnic w z sierpnia były wielokrotnie mniejsze (w porównaniu z Ksawerym), w sumie na pomoc tym samorządom przeznaczono ok. 1 milion złotych. Niektóre gminy dostały nawet 100 tys. zł. Dlaczego samorządowcy z lubuskiego nie zwracają się o takie wsparcie ? Nie wiedzą o nic takich możliwościach ?

Dyskutowano też o aktualnych problemach Enei i gmin współpracujących z nią: dużych kosztach eksploatacji oświetlenia– szerokości wycinek, korytarzach przesyłowych, wskaźnikach niezawodności sieci, dostępem do infrastruktury energetycznej znajdującej się na prywatnych posesjach, niezawodnej łączności energetycznej, czasu potrzebnego na skablowanie linii napowietrznych. Burmistrz Gubina powracając do „Ksawerego” przypomniał, że jego miejscowość przez tydzień nie miała prądu, a za mostem na Odrze w Guben nie było żadnych przerw w dostawie energii elektrycznej...

 

Inne tematy poruszane w WRDS:

1. Przyjęto stanowisko w/s działań służących promocji i wsparcia kształcenia zawodowego.

2.Rada wyraziła pozytywną opinię w/s projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 r.

3.W sprawach różnych, poruszono temat dobrych warunków zatrudnienia, walki a umowami śmieciowymi w urzędach państwowych i nie tylko. Temat bardzo szeroki będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu WRDS.


Orkan Ksawery

Wcześniejsze posiedzenia WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 1549 razy.