Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

 

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność (z 20.11.2017 r.) zarząd Operatora spotkał się ze związkami zawodowymi by rozmawiać o przyroście płac w 2018 r. Główny temat spotkania nie był jednak rozpatrywany- zarząd wystąpił z propozycją podniesienia funduszu wynagrodzeń do właściciela (ENEA S.A.), i bez odpowiedzi „mamusi” nie czuje się na siłach samemu kształtować politykę płacową w Operatorze. Strona społeczna rozumiejąc „pełną niezależność Operatora” nie chcąc się pastwić nad zarządem przyjęła ten fakt do wiadomości.  Tym bardziej , że 12.12.2017 związki zawodowe mają się spotkać z zarządem Enea S.A.

Inne tematy poruszone podczas spotkania:

1.Karp Świąteczny. Przyjęto do wiadomości uzgodnienie korporacyjne- wysokość nagrody na Święta Bożego Narodzenia. 750 zł. dla zatrudnionych 30.11.2017 i będących nadal w zatrudnieniu. Wypłata nagrody nastąpi razem z wypłatą za listopad 2017 r. Nagrodę otrzymają także osoby przebywające na urlopach rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

2.Sanatorium limit skierowań. Uzgodniono limit 500 skierowań. Podpisano też uzgodnienie uściślające kolejność przyznawania skierowań do Sanatorium w Inowrocławiu.

3.Nagrody za usuwanie skutków orkanu „Ksawery”. Zarząd wypłaci nagrody-ich wysokość zostanie ustalona 19 grudnia 2017 r.

4.Regulamin Pracy aktualizacja. Projekt nowego Regulamin dostosowano do wymogów SAP-a, oraz uwzględniono zgłoszone uwagi. Zmiany dotyczą między innymi:- ruchomego czasu pracy, -zasad dofinansowania do okularów ochronnych. Strona pracodawcy przygotowała też nowy załącznik do Regulaminu-„Monitoring miejsca wykonywania pracy”. Między innymi ze względu na zapisy typu: zdalna kontrola poczty mailowej, kontrola bilingów telefonicznych- strona związkowa nie wyraża zgody na włączenie tego załącznika do RP Operatora. Strona parafowały projekt RP bez w/w załącznika. 12 grudnia 2017 ma nastąpić podpisanie nowego RP z mocą obowiązywania od 1.01.2018 r.

5.Dekomunizacja Stacji Transformatorowych 15/04 kV.  Przedstawiciele NSZZ Solidarność przypomnieli, że 2 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Na terenie Operatora funkcjonują jeszcze nazwy stacji 15/04 kV-„Lenina” „Dzierżyńskiego” „Armii Czerwonej”. Zarząd temat załatwi kompleksowo zmieniając również numerację stacji.

6.Standaryzacja –etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybucji. Do 19.grudnia 2017r. przedłużono termin opracowania dokumentu, na prośbę członków 3 zespołów (majątek, rozwój, pomiary) powołanych do przedstawienia zarządowi swoich propozycji.

7.Standaryzacja wyposażenia Posterunków Energetycznych. Temat otwarty, trwa doposażenie PE zgodnie z przyjętymi standardami. Wyposażanie w sprzęt ciężki jeszcze trochę potrwa.

 

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.


Wiadomość tą wyświetlono 2573 razy.